no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Inntak 2024-2025

Mange ulike elever søker Nettskolen Vestfold. De kan grupperes i vgs-elever, u.skoleelever og voksne. Inntak av elever til fag, gjøres på måten som beskrevet under.

Nettskolen Vestfold må først og fremst sikre vgs-elever fra Vestfold fylkeskommune og mest sannsynlig Telemark fylkeskommune. Følgende inntaksprosedyre gjelder for ulike elevgrupper og prioritering av inntak:

Kategorier elever og prioritering på inntak: 

  1. Vgs-Ungdom fra Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune 

  1. Vgs-Ungdom fra andre fylker 

  1. Ungdomsskoleelever (forsering R1/R2-matematikk) fra Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune 

  1. Ungdomsskoleelever (forsering R1/R2-matematikk) fra andre fylker 

  1. Voksne fra Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune som deltar på lik linje som vanlige vgs-ungdom 

  1. Voksne (som punkt 5) fra andre fylker

Prioriteringen innad på hver kategori er påmeldingstidspunkt og ikke karakterer.

For å sikre at Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune sine vgs-elever blir prioritert, så holdes det igjen et visst antall plasser i fagene for etternølere og de som bytter plass. 

Inntaksdatoer: 

Første inntak: tidlig august 2024 
Andre inntak: ca. månedsskifte august/september 2024 
Deretter løpende inntak av alle kategorier. 

Første inntak tidlig august 2024: 

Tar inntak av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune sine vgs-elever opp til 30 elever 

-I klasser hvor det er færre påmeldte enn 20 deltakere, tar vi inn alle deltakere (alle kategorier) og holder av 10 plasser ekstra til Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune sine vgs-elever

Andre inntak ca. månedsskifte august/september 2024: 

-Tar inntak fra påmelding etter prioritert liste 

Etter andre inntak: 

-Fyller opp klassene med alle kategorier ut i fra påmeldingstidspunkt 

Publisert:

11.08.2023

Oppdatert:

05.03.2024 kl.12:53