no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Priser

Fagtilbudet er gratis for elever fra Vestfold  fylkeskommune. For andre fylker, samt for forseringselever fra ungdomsskoler, er det en kostnad pr. elev. Samme ordning gjelder også for dekning av reiseutgifter til obligatoriske fysiske samlinger.

Pris for å delta i fag

Prisene er økt for skoleåret 2024/2025 (justert med konsumprisindeksen des 2023 - des 2024: 4,8% og avrundet til nærmeste halve tusen kroner)

De nye prisene er:

Fag Pris
Realfag 14.500,-
Språk nivå III (med språkreise) 24.000,-
Språk nivå III (uten språkreise) 14.500,-

Dekning av reiseutgifter til obligatoriske fysiske samlinger

Elever som har hjemskole i Vestfold fylkeskommune, får dekt sine reiseutgifter til og fra obligatoriske samlinger. Her vil det komme informasjon om hvordan man sender inn en reiseregning.

Elever utenfor Vestfold fylkeskommune, må få dekket sine reise- og oppholdsutgifter fra sin hjemskole. Kontakt hjemskolen om hvordan man ordner dette.

Publisert:

12.04.2023

Oppdatert:

04.02.2024 kl.17:48