no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Siste nytt ang koronapandemien som vedrører Melsom vgs.

Illustrasjonsbilde av Koronaviruset
Foto: Foto: Getty Images

Publisert:

16.04.2021

Oppdatert:

30.01.2023 kl.13:08

Skolen er nå på gult nivå
Ved Melsom vgs. følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern, og vi tilpasser det til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte, og gjør at vi er i stand til å kunne gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig. 

Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldene smittevernstiltak, og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. I tillegg er det viktig at alle som oppholder seg på skolens områder tilegner seg informasjon – og følger de regler vi til enhver tid har. 

Lenke til FHI sin informasjonsside om Koronaviruset.

24/5-2021

I lys av den nasjonale åpningsplanen med fritt valg av fargenivå fra 27. mai, har Sandefjord kommune besluttet å videreføre gult nivå inntil videre.

 

8/5-2021

En av Melsom vgs. sine elever har fått påvist smitte av Covid-19.

Som følge av dette skal alle elevene i 3NAA være i karantene frem til og med 18. mai. Elevene skal teste seg så snart som mulig. Dersom test nr. 2 er negativ etter 7 dager, kan karantenen opphøre. Nærkontakter av de som er satt i karantene skal være i ventekarantene inntil de som er satt i karantene har fått påvist negativ test.

Hva det betyr å være i karantene kan du lese om her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Roar Jenshagen

Rektor

 

6/5-2021

Vi har avtalt med kommunen at det blir satt opp mobil teststasjon for avgangselevene i forbindelse med korona førstkommende tirsdag 11. mai kl. 11.00 – 12.30. Russepresidenten informerer avgangselevene i sine kanaler.

Teststasjonen vil bli satt opp på den lille grusplassen mellom 2-mannsboligen og den sist anlagte parkeringsplassen med asfalt for ansatte/elever.

Det er frivillig å teste seg.

 

22/4-2021

Kommuneoverlegen i Sandefjord har bestemt at de videregående skolene i kommunen skal over på gult tiltaksnivå fra mandag 26. april.
All undervisning vil fra da av foregå på skolen.

Det er samtidig viktig å huske på smittevernreglene!
 

16/4-2021

Kommuneoverlegen i Sandefjord forlenger rødt tiltaksnivå tom fredag 23. april.

Det forberedes for gult nivå fra mandag 26. april hvis det ikke skjer en klar smitteøkning.

Skolen har besluttet å åpne garderober og dusjanlegg fra førstkommende mandag, 19. april.

Det er særlig viktig at faglærerne i kroppsøving påser at elevene som ikke bor på studentboligen ikke benytter garderober og bad i etasjene på studentboligen i forbindelse med kroppsøvingsfaget. For øvrig er det viktig at elever og lærere forholder seg til gjeldende smittevernregler.

Rektor

Undervisningsplan

 

7/4-2021

Den 24. mars kom det en oppdatert smittevernveileder for de videregående skolene. Denne trer i kraft 12. april. Endringene er ikke store med tanke på hvordan vi har organisert skolehverdagen hos oss. Det er imidlertid poengtert at større undervisningsgrupper skal deles, og at antallet elever i gruppene skal være færrest mulig.
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har gått til innkjøp av munnbind til engangsbruk. Lærerne og ansatte kan fra i dag hente munnbind i Læringssenteret til sine elever og grupper av elever og til seg selv.
 

Bruk av munnbind

Korrekt bruk av medisinsk munnbind, eller godkjent tøymunnbind, kan bidra til å redusere smitte fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak som å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk.

Men frivillig bruk av munnbind kan bidra til å redusere smitte.

Råd om bruk av munnbind for elever og ansatte i skolen

  • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen. Vi mener likevel det må være opp til ansvarlig lærer å vurdere om det er hensiktsmessig å benytte munnbind i enkelte undervisningssituasjoner for å redusere risiko for smitte. Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes. Tøymunnbind skal oppbevares i en lukket pose når den tas av, og vaskes etter bruk. Se råd om munnbind (FHI).

  • Brukte engangsmunnbind skal kastes i avfallsdunker. Jeg ber om at vi alle sørger for at våre renholdere slipper å plukke opp brukte munnbind utenfor avfallsdunkene.   

  • Bruk av munnbind må altså ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak. Det er fortsatt mest avgjørende å holde god avstand, etterleve god hygiene og holde seg hjemme ved luftveissymptomer.   

Rektor

Undervisningsplan

 

26/3-2021

I uka etter påske vil vi følge skolens planer for rødt nivå. Elevene kommer tilbake på skolen og til skolens studentbolig. Dette gjelder med mindre kommunal smittevernmyndighet beslutter noe annet. I uka etter påske vil skolens tiltaksplaner bli oppdatert for gult og rødt nivå etter den reviderte trafikklysmodellen, som trer i kraft 12. april. Beredskapsmøtet i fylkeskommunen har iverksatt undersøkelser når deg gjelder felles innkjøp av munnbind.

 

18/3-2021

Det er besluttet å innføre tiltaksnivå A i Sandefjord kommune. Tiltaksnivå A er det strengeste tiltaksnivået vi har. Melsom vgs. forlenger derfor perioden med kun digital undervisning frem til påske. Første skoledag etter påske er tirsdag 6. april. Undervisningen etter påske følger planen for undervisning som du finner på TEAMS og i lenken under. Elevene på AHT følger egen plan.

Studentboligen holdes stengt frem til mandag 2. påskedag kl. 12.00.

Rektor

 

 

6/3-2021

Kopi av SMS til dyrepleieelever i 1NAB

Til dyrepleieelever i 1NAB
En av Melsom vgs. sine lærere har fått påvist smitte av Covid-19. Som følge av dette og arbeidet med smittesporing, skal alle elevene i 1NAB, som har fordypning i dyrepleie, være i karantene frem til og med 11. mars. Hva det betyr å være i karantene kan du lese om her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Rektor
 

Kopi av SMS til elevene i 1NAA

Til elever i 1NAA
En av Melsom vgs. sine lærere har fått påvist smitte av Covid-19. Som følge av dette og arbeidet med smittesporing, skal alle elevene i 1NAA være i karantene frem til og med 13. mars. Hva det betyr å være i karantene kan du lese om her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Rektor
 

5/3-2021 - 3

Grunnet den pågående koronapandemien, er det besluttet at Melsom videregående skole skal stenges frem til og med fredag 19. mars.

Selv om skolen er fysisk stengt, vil opplæringen skje på TEAMS. Den digitale opplæringen følger ordinære timeplaner. Du må derfor logge deg på TEAMS når timene starter.

AHT-elever har hjemmeundervisning mandag 8.mars, og får tilsendt egen plan for resten av perioden frem til og med fredag 19.mars.

De elevene som ble testet på skolen torsdag 4. mars, og som reiser hjem før den planlagte retestingen 8. mars, oppfordres sterkt til å reteste seg i hjemkommunen. De elevene som retestes på Melsom vgs mandag 8. mars, må være i karantene på Melsom vgs inntil svar på begge testene foreligger. Studentboligen blir stengt etter at alle beboerne har fått svar på testene.

De som ønsker å ha hesten oppstallet på Melsom i perioden frem til og med fredag 19.mars, må ta kontakt med Terje i Stall-T pr. epost: terje@stallt.no

Rektor

5/3-2021 - 2

Ved Melsom vgs er følgende klasser i karantene til og med lørdag 13. mars: 3NAA, 3STA og 3LBA. I tillegg er enkeltelever i karantene og isolasjon.

3MKA er ikke lenger i karantene.

(Det er en karantenetid på ti dager som er hovedregelen. Det er åpnet opp for å avslutte karantenen før 10 dager, men tidligst 7 døgn etter mulig smitte. Det gjøres ved å teste seg (PCR-test) den syvende dagen. Når det foreligger negativt svar på PCR-testen som er tatt tidligst syv døgn etter mulig smitte, kan man avslutte karantenen. Hvis en slik test ikke er tatt, eller er tatt tidligere enn syv døgn, er karantenetida fortsatt ti fulle døgn.)

Rektor

5/3-2021 - 1

Kopi av SMS til beboere i studentboligen

Da er tidspunktet klart for når testing skal skje på mandag. Beboere i studentboligen møter mandag 8.mars klokka 10.00 utenfor gymsalen. Stuene blir tilgjengelig som venterom. Ta med med skolearbeid du kan jobbe med mens du venter. Husk å holde god avstand til hverandre.
 
Rektor
 
 

4/3-2021 - 4

Hva betyr det å være i karantene?

 
Her finner du informasjon om hva det betyr å være i karantene eller isolasjon.


Dersom du er i smittekarantene skal du:

- Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Med egnet oppholdssted menes at det bør være mulig å unngå kontakt med andre voksne i husstanden, du har enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

- Holde økt avstand til andre voksne i husstanden.

- Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.

- Ikke foreta reiser innenlands.

- Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.

- Ikke ta offentlig transport.

- Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.

- Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

- Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

 

4/3-2021 - 3

Kopi av SMS til beboere i studentboligen

Da er alle beboere i studentboligen testet med to ulike tester. Den ene er en hurtigtest (antigentest), og den andre er en PCR-test. I løpet av dagen i dag, vil du få resultatet av hurtigtesten på helsenorge.no Merk at hurtigtesten ikke er like nøyaktig som PCR-testen. Svaret på PCR-testen tar 1 -3 dager å få svar på. Test nummer to skal alle beboere i studentboligen ta på mandag. Tidspunkt kommer senere. Du er i karantene inntil negativt svar på PCR-testen du tok i dag foreligger. Testteamet er veldig fornøyde med dere alle sammen. Hilsen Testerne
 

4/3-2021 - 2

Kommuneoverlegen i Sandefjord har besluttet at Melsom vgs. og Sandefjord vgs. skal ha rødt nivå tom. fredag 19. mars. Begrunnelsen er fortsatt høy smitte i kommunen, også blant elevene i vgs-alder, og økt smittepress pga. den engelske varianten. Videre avgjørelse vil bli tatt torsdag 18. mars.

 

4/3-2021 - 1

Vi har under denne koronapandemien heldigvis unngått påvist smitte blant elever og ansatte. Vi er nå dessverre rammet av et utbrudd. Skolens ledelse og jeg har denne uka hatt tett dialog med kommunens beredskapsteam, kommuneoverlegen og ansvarlig leder på overordnet nivå i fylkeskommunen. Vi ble tirsdag 2. mars informert om at en av skolens elever har fått påvist smitte av den engelske varianten av Covid-19.   

7 elever har pr. onsdag 3. mars testet positivt på Covid-19. Disse elevene er satt i isolasjon. Mange elever er testet og det er sannsynlig at antallet smittede vil stige. 10 ansatte og 68 elever er satt i karantene ut uke 10. Karantenen omfatter hele avgangskullet med tillegg av enkelte andre elever.  

Det er sendt ut informasjon til alle elevene om hvordan de skal forholde seg. Det legges opp til undervisning på TEAMS for alle skolens elever 4. og 5. mars, bortsett fra elevene på AHT. AHT elevene skal møte til undervisning som vanlig. Elever som har hest på stallen, og som er i karantene, kan stelle hesten etter strenge smittevernregler og rutiner. Matserveringen ved studentboligen reguleres strengt.   

Medarbeidere ved kommunens testteam vil komme til skolen 4. og 8. mars for å teste alle skolens 48 elever som bor på studentboligen. 

Situasjonen er krevende og vi vurderer tiltak fortløpende. 

Rektor

 

3/3-2021 - 3

Oppstallører i rideshusstallen

Alle elever som står oppstallet i ridehusstallen, skal inntil videre kun ferdes i ridehustallen og gamlehallen.

Dette betyr at disse bare kan benytte gamlehallen til daglig, og i forbindelse organisert undervisning i regi av skolen.

Dette gjelder inntil annen informasjon blir gitt.

 

Oppstallører i gamlestallen og karantenestallen

Alle elever som står oppstallet i gamlestallen og karantenestallen , skal kun ferdes i gamlestallen, karantenestallen og nyhallen.

Dette betyr at disse bare kun kan benytte nyhallen til daglig, og i forbindelse med organisert undervisning i regi av skolen.

Dette gjelder inntil annen informasjon blir gitt.

 

NA-elever

NA-elever har kun adgang til stallene i forbindelse med organisert undervisning. Ingen NA-elever skal ferdes i stallene utenom organisert undervisning.

 

Alle elever

Alle skal bruke munnbind i staller. Det er ikke anledning for andre enn oppstallører og ansatte og ferdes i stallene inntil videre. Må veterinær eller smed tilkalles i stallene, skal Terje varsles i forkant. Det er kun anledning til å bruke tildelte paddocker. All ferdsel i staller skal begrenses til det minimale. Hesten skal selvfølgelig stelles, og være ute.

 

3/3-2021 - 2

Kopi av SMS til 3NAA, 3MKA, 3STA og 3LBA

Tre elever på Melsom vgs er bekreftet smittet av Covid-19. Som følge av dette og arbeidet med smittesporing, skal elever i 3NAA, 3MKA, 3STA og 3LBA være i karantene frem til og med 13. mars. Det betyr at elever i 3NAA, 3MKA, 3STA og 3LBA ikke skal møte på skolen, men følge undervisningen via TEAMS. Hva det betyr å være i karantene kan du lese om her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Det blir i løpet av kvelden lagt ut egen informasjon på skolens sosiale plattformer om hvordan beboere i studentboligen og oppstallører skal forholde seg i karanteneperioden.

Rektor
 

Kopi av SMS til Vg1 og Vg2

Tre elever på Melsom vgs er bekreftet smittet av Covid-19. Som følge av dette og arbeidet med smittesporing, skal alle elever være hjemme fra skolen og følge undervisningen via TEAMS torsdag 04.mars og fredag 05.mars. AHT skal møte på skolen som vanlig. Fra kommende uke følges plan for undervisning som ligger tilgjengelig på TEAMS og skolens hjemmeside.

Det blir i løpet av kvelden lagt ut egen informasjon på skolens sosiale plattformer om hvordan beboere i studentboligen og oppstallører skal forholde seg.

Rektor
 
 

Kopi av SMS til beboere i studentboligen

Alle beboere på studentboligen skal møte til korona-testing i skolens gymsal i morgen, torsdag 4. mars kl. 11.00.
Beboere som allerede har testet seg skal også møte og avklare dette med kommunens test-personell i gymsalen.
Det vil i tillegg gjennomføres en test nr. 2, mandag 8. mars. Vi kommer nærmere tilbake til klokkeslett.

Rektor

 

3/3-2021 - 1

Rektor ved Melsom videregående skole mottok i går kveld informasjon om at en elev er smittet av Covid-19. Eleven er satt i karantene.  

4 klasser ved skolen holdes i midlertidig karantene. Undervisning i disse klassene skal foregå på TEAMS. Lærere som har hatt undervisning i disse klassene mandag og tirsdag denne uken møter ikke på skolen i dag.

Smittesporing og testing pågår, og vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av dagen

 

18/2-2021

Kommuneoverlegen i Sandefjord har besluttet at Sandefjord vgs. og Melsom vgs. skal ha rødt nivå tom fredag 5. mars. Begrunnelsen er dessverre fortsatt høy smitte i kommunen, også blant de i vgs-alder, og dessuten fortsatt usikkerhet vedr. spredning av den engelske varianten. Videre avgjørelse vil bli tatt torsdag 4. mars. Rødt nivå fordrer at vi holder minst 1 meters avstand i alle sammenhenger; både inne og ute.   

Kantine, gymsal, garderober og styrkerom holdes fortsatt stengt, i første omgang ut uke 9, men vi vurderer situasjonen fortløpende. Vi tror det er viktig å åpne aktivitetsrom så snart det er forsvarlig. Vi håper å kunne åpne i uke 10.   

 

12/2-2021

Kommuneoverlegen i Sandefjord har besluttet at Sandefjord vgs. og Melsom vgs. skal ha rødt nivå tom fredag 19. februar. Begrunnelsen er fortsatt høy smitte i kommunen, også blant de i vgs-alder, og dessuten fortsatt usikkerhet vedr. spredning av den engelske varianten. Videre avgjørelse vil bli tatt torsdag 18. februar. 

Rødt nivå fordrer at vi holder minst 1 meters avstand i alle sammenhenger; både inne og ute. Jeg vil understreke viktigheten av å holde tilstrekkelig avstand. Den enkelte lærer har hovedansvaret for at elevene holder minst 1 meters avstand i klasserommet og undervisningssammenheng.  

Kantine, gymsal, garderober og styrkerom holdes stengt inntil videre, men vi vurderer situasjonen fortløpende.  


4/2-2021

Kommuneoverlegen i Sandefjord har besluttet at Sandefjord vgs. og Melsom vgs. skal ha rødt nivå tom fredag 12. februar. Begrunnelsen er fortsatt høy smitte i kommunen, også blant de i vgs-alder, og dessuten fortsatt usikkerhet vedr. spredning av den engelske varianten. Videre avgjørelse vil bli tatt torsdag om en uke.

Rødt nivå fordrer at vi holder minst 1 meters avstand i alle sammenhenger; både inne og ute. Jeg vil understreke viktigheten av å holde tilstrekkelig avstand. Den enkelte lærer har hovedansvaret for at elevene holder minst 1 meters avstand i klasserommet og undervisningssammenheng.  

Kantine, gymsal, garderober og styrkerom holdes stengt inntil videre, men vi vurderer situasjonen fortløpende.   

 

29/1-2021

Kommuneoverlegen i Sandefjord har besluttet at VGS i kommunen skal ha rødt nivå tom fredag 5. februar. Det betyr at Melsom vgs. fortsetter med samme tiltaksnivå til denne datoen. En videre avgjørelse vil bli tatt inn mot neste helg.

Smittetrykket i enkelte kommuner i fylket er fortsatt noe høyt. Rødt nivå fordrer at vi holder minst en meters avstand i alle sammenhenger; både inne og ute. Kantina holdes stengt.

Gymsal, garderober og styrkerom holdes stengt inntil videre, men vi vurderer situasjonen fortløpende.   

 

25/1-2021

Presisering ang restriksjoner i 25 kommuner pga mutert virus i Nordre follo:
Reiser til skoler som er åpne anses som strengt nødvendig reise. Det betyr at ansatte og elever som bor i en av de 25 kommunene som er berørt av de seneste smitteverntiltakene, men som jobber eller går på skoler i andre kommuner, fortsatt kan reise på jobb og skole.

 

22/1-2021

Kommuneoverlegen i Sandefjord og har besluttet at ungdomsskolene og VGS i kommunen skal ha rødt nivå tom tirsdag 2. februar. Det betyr at Melsom vgs. fortsetter med samme tiltaksnivå i første omgang til denne datoen. En videre avgjørelse vil bli tatt inn mot neste helg.

Smittetrykket i kommunen er høyt. Rødt nivå fordrer at vi holder minst en meters avstand i alle sammenhenger; både inne og ute. Kantina holdes stengt.

Ledergruppa vil over helgen mandag 25. januar gjøre en vurdering av hvorvidt vi skal gjenåpne gymsal, garderober og styrkerom.  

 

18/1-2021

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. 

Kommuner med høy smitte må vurdere om skoler fortsatt skal være på rødt nivå. Alle landets skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen. 

Kommuneoverlegen i Sandefjord har besluttet at ungdomsskolene og VGS i kommunen skal ha rødt nivå tom tirsdag 26. januar. Det betyr at Melsom vgs. fortsetter med samme tiltaksnivå tom tirsdag 26. januar. En videre avgjørelse vil bli tatt før kommende helg.

 

4/1-2021

Godt nytt år! Vi håper dere har hatt en fin jul og gode dager med ferie. Som følge av koronapandemien skal alle de videregående skolene i landet ha rødt tiltaksnivå nivå i første omgang frem til 18. januar.

Det viktigste tiltaket på rødt nivå er at vi må holde minst 1 meters avstand både i klasserom og fellesarealer. 1 meters regelen gjelder også utendørs.
I tillegg gjelder god hygiene og at vi skal være hjemme ved symptomer på luftveissykdommer.

Alle undervisningsplaner er oppdatert og blir fortløpende justert ved behov for endringer. Gymsal, garderober, styrkerom og kantine stenges frem til 18. januar. Matsalen holdes oppe for beboere i studentboligen. Besøk i studentboligen er ikke tillat i perioden.

Rektor

 

15/12-2020

Plan for undervisning fra og med uke 1 finner elevene på TEAMS i teamet «Skolen vår»

Vi minner om at planen kan endres med kort varsel dersom helsemyndighetene vurderer at situasjonen krever det. Det betyr at Melsom vgs kan gå fra Gult nivå  til Rødt nivå med kort varsel. Justering av planene kan skje i løpet av juleferien, så det er viktig å følge med på planene før første skoledag etter juleferien som er mandag 4. januar.

Her finner du planene for undervisning ut januar.

2/12-2020

Kommuneoverlegen i Sandefjord har justert fra rødt til gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen fra og med førstkommende mandag 7. desember 2020. Utenfor klasserommet må elever og ansatte holde minst 1 meters avstand i alle situasjoner; både inne og ute. Vi må fortsatt holde god avstand i klasserommet og sitte på faste plasser. Kantina holdes stengt, for andre enn de som bor på studentboligen, frem til jul.

Timeplanene som nå gjelder videreføres frem til jul. Planer for januar, vil bli utarbeidet og informert om før juleferien. Jeg vil gjerne takke hver og en av dere for at vi til nå har unngått smitte på skolen. 

Rektor

25/11-2020

I dag er timeplanene oppdatert med ukene 49,50 og 51. Følg lenken i kunngjøringen i TEAMS «Skolen vår» og «Meldinger fra administrasjonen»

Vi minner også om at planene kan endres med kort varsel dersom helsemyndigheten vurderer at situasjonen krever det. Det betyr at Melsom vgs kan går fra rødt nivå tilbake til gult nivå hvor ordinære timeplaner med all undervisning på skolen gjelder.

24/11-2020

Det er fortsatt rødt nivå i Sandefjord kommune. Derfor fortsetter vi rutinen med redusert antall elever på skolen.
Følg med på OF-MEV-Skolen vår på Teams. Der finner du hvilke dager du skal møte på skolen og hvilke dager du får undervisning hjemme, via Teams. Sjekk ofte. Det kan komme endringer.

9/11-2020

Det blir endring i planene i forhold til undervisning. Det blir undervisning fra i morgen, tirsdag 10. november. Vi legger nå plan for resten av uka og denne legger vi ut på Teams i dag, så snart den er klar. Klassene kommer til å bytte på hvilke dager de skal møte på skolen og hvilke dager de får Teamsundervisning.

Vi ønsker at alle gjør det de kan for å unngå å benytte offentlig transport for i størst mulig grad å forebygge smitte.

6/11-2020

Grunnet smittetrykket i regionen, innfører Melsom vgs. smittverntiltak på rødt nivå. Vi må redusere antall elever og ansatte som er på skolen samtidig, for å sikre at myndighetens krav til avstand og andre smitteverntiltak blir overholdt. Mandag 9. november og tirsdag 10. november skal lærerne og administrasjonen planlegge undervisningen fremover. Det blir derfor ikke undervisning mandag 9. november og tirsdag 10. november. Unntaket er toppidrettstrening, YFF-utplassering og arbeidslivstrening (AHT) som går som normalt. Fra og med onsdag 11. november blir det innført en fordeling for når klassene skal ha undervisning på skolen, og når klassene skal ha undervisning på TEAMS. I løpet av tirsdag 10. november får elevene beskjed om hvordan organiseringen blir. Dette er en krevende situasjon for alle. Vårt felles bidrag er å etterleve smittevernreglene så godt vi klarer. Skolen samarbeider tett med kommunen, og vi vil fortløpende informere om eventuelle endringer.
Rektor

Siste nytt ang. rødt nivå fra fylkeskommunen.

2/11-2020

Midlertidig unntak ved fravær av helsegrunner forlenges ut skoleåret

Elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder fra og med 24. august 2020 og ut skoleåret 2020 - 2021. Merk at fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner ikke føres som fravær på vitnemål og kompetansebevis, og det skal unntas fraværsgrensen.

Jeg minner samtidig om viktigheten av å gi skriftlig varsel raskt til elever dersom det er tvil om manglende grunnlag for halvårsvurdering eller standpunktkarakter på grunn av for stort fravær.

Klikk her for oppdatert informasjon fra Udir

Klikk her for midlertidig forskrift som følge av utbrudd av covid-19

24/9-2020

22/9-2020

De videregående skolene i fylket er nå stengt for personer som ikke må være på skolen.
Dette for å unngå risiko for smitte. Les utfyllende informasjon.

18/8-2020

I dag har vi et gult beredskapsnivå. Det aller viktigste å vite og følge er: 

• Vær hjemme dersom du føler deg syk eller har luftveissymptomer 
• Hold en meter avstand til andre utenfor klasserommene 
• Vask hender hyppig – og bruk antibac på skolen

Vi opprettholder ekstra renhold på skolen. Vi har informasjonsplakater, informasjonsskjermer som oppdateres.

Dette er viktige punkter fra Utdanningsdirektoratet: 
• Ingen syke skal møte på skolen
• God hygiene
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
• Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
• Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
• Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
• Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
• Unngå trengsel og store samlinger

I forbindelse med koronapandemien og smittesporing må skolen registrere alle eksterne besøkende, herunder foresatte og andre, i egen protokoll som ligger i resepsjonen i læringssenteret. Registeringen med navn og telefonnummer vil bli slettet etter 10 dager.

Studentboligen har eget system for registrering av eksterne besøkende.