no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Alle som har tilknytning til videregående opplæring – elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere, faglige ledere – kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten. PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter.

Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det gis tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks. helse- og sosialetaten, NAV-kontoret og oppfølgingstjenesten.

PP-tjenesten foretar vanligvis den sakkyndige vurderingen dersom du har rett til spesialundervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener.

Ta kontakt med skolens rådgivere for videre henvisning.

Du kan også ta direkte kontakt på egen hånd.

Christine Widerøe Frenvik:  christine.frenvik@vtfk.no  tlf. 986 36 549

Ingunn Skodvin-Hvammen:  i.skodvinhvammen@vtfk.no  tlf. 996 25 016

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 19.12.2023 kl.13:46