no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rådgivning

Sosialpedagogisk rådgivning

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen.

Rådgiveren kan blant annet hjelpe deg med å:

  • Klarlegge problemene og omfanget av dem.
  • Kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser.
  • Finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene.


Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

Karriereveiledning

Rådgiveren kan hjelpe deg med:

  • Individuell veiledning om yrker og utdanning
  • Orientering om høyskoler og universiteter i Norge og utlandet
  • Informasjon om søknadsfrister, opptakskrav og finansieringsordninger
  • Å lære deg å søke relevant informasjon 
  • Opplæring i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
  • Å lære deg å bruke tilgjengelig veiledningsverktøy

Rådgiveren skal hjelpe deg med å bli bevisst dine egne interesser, ferdigheter og verdier, slik at du kan ta avgjørelser om valg av utdanning og yrke uten hensyn til kjønnsroller. Rådgiveren skal også hjelpe deg med å utvikle dine evner til å vurdere konsekvensene av dine valg, blant annet for å forebygge feilvalg. I arbeidet med karriereveiledning skal rådgiveren samarbeide med andre utdanningsnivåer, lokalt næringsliv, partnerskap for karriereveiledning og hjemmet. 

Invitasjon til karrieresamtale for Vg2 og Vg3.

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 04.01.2024 kl.09:22

Maria Bekkelund
Rådgiver