no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Å være elev i digital undervisning

Foto: Getty Images

Publisert:

14.03.2021

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Digital skole og digital undervisning regnes som fullverdig skole, på samme måte som om du hadde vært til stede i klasserom, verksted eller praksisrom. Det betyr at det stilles krav til deg som elev når undervisningen er på Teams, på samme måte som når den er fysisk.

Læreren din må forberede seg og være klar når undervisningen starter, men det må også du som elev.

På samme måte som i en fysisk undervisningssituasjon så krever et godt læringsmiljø at du som elev deltar aktivt, og er med i fellesskapet med de andre elevene og med læreren din. Da er det enklere for læreren å få til gode undervisningsøkter med variasjon og ulike aktiviteter, som passer for flest mulig, og som oppleves mer motiverende enn å f.eks. bare jobbe alene hjemme med oppgaver.

Kamera på når undervisningen starter

For å få til gode læringssituasjoner digitalt, og for å hjelpe deg som elev, så vil du oppleve at læreren din ber deg skru på kamera. Det kan for eksempel være i forbindelse med oppstarten av en undervisningsøkt (for å hilse på hverandre og ta fravær), i forbindelse med diskusjoner og gjennomgang av fagstoff, når dere skal ha gruppeoppgaver, vurderingssituasjoner eller i andre sammenhenger hvor læreren mener det er viktig å se hverandre for å få til god læring. Dette har læreren anledning til.

Ikke tillatt i digital undervisning

Det er ikke tillatt å dele bilder eller video av andre (elever og lærere) uten deres samtykke. Dette er straffbart og kan bli anmeldt. Det er de samme reglene som gjelder, uavhengig av om undervisningen er digital eller fysisk.

Når kan kamera slås av?

Noen ganger kan være en god grunn til at du som elev trenger særskilt tilrettelegging og ikke ønsker å ha på kamera akkurat der og da. Da gjør du en avtale med læreren din om dette, og blir enige om hvordan læreren din likevel kan vite at du er med og får utbytte av det som foregår. En mulighet kan være at du møter fysisk på skolen og deltar i den digitale undervisningen derfra. Snakk gjerne med kontaktlæreren din om disse tingene.

Dersom du ikke gjør avtaler, og heller ikke er med på kamera når læreren ber om det, så vil skolen ta kontakt med deg/dine foresatte for å følge opp hvordan det går med deg. Det er skolen pålagt å gjøre, på samme måte som hvis du uteblir fra undervisningen uten å dokumentere fraværet.

 

Arild Nordahl Johnsen

Rektor