no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Utveksling

Utveksling skal fremme internasjonalisering, både for yrkesfaglige- og studieforberedende utdanningsprogram.

Hvem kan søke?

Vg1 og Vg2, yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram

Viktig å huske på før du reiser

 • Ta kontakt med rådgiver for informasjon om utveksling og aktuelle utvekslingsorganisasjoner.
 • Det er du som er ansvarlig for å ta kontakt med utvekslingsorganisasjonene og å organisere selve utvekslingen.
 • Når du har bestemt deg for å reise på utveksling skal du og dine foresatte ha møte med rådgiver hvor krav til godkjenning av utvekslingsår gjennomgås. Utdypende om forutsetninger som må innfris for å få utvekslingsår godkjent finner du her.  
 • Så snart alle detaljer rundt utveksling er avklart søker du om forhåndsgodkjenning av utvekslingsår Vestfold og Telemark fylkeskommune - Søknadsskjemaer for elever (vtfk.no)
 • Når skolen har akseptert forhåndsgodkjenningen får du en bekreftelse fra skolen som sendes til Lånekassen.
 • Søk deg inn til Vg2, så kan du takke nei til skoleplassen i juli. Det kan være at du ombestemmer deg eller noe kommer i veien for utveksling og da er det en fordel å sikre seg skoleplass på Nøtterøy.
 • Sett deg godt inn i fag du skulle ha hatt om du hadde blitt i Norge (se www.udir.no under læreplaner) og sammenlign med aktuelle fag på utvekslingsskole.
 • Ta eventuelt kontakt med en faglærer for mer detaljert informasjon om fag

Viktig å huske på når du er på utveksling

 • Sjekk at skolen har din rette e-postadresse før du reiser.
 • Registrere fagønsker for Vg3 i januar/februar.
 • Husk å søke deg inn til Vg3 innen fristen, ca 1. mars på vigo.no.
 • Om det blir endringer i den godkjente planen din for utvekslingsåret, må du ta kontakt med skolen i Norge med en gang slik at vi kan diskutere konsekvenser av endringen.
 • Få med deg formell dokumentasjon på hvilke fag du har hatt, timeomfang og karakterer, samt karakterskala. Dokumentasjonen må ha signatur og stempel fra utvekslingsskolen.
 • Dokumentasjonen må være på engelsk. Ytterligere dokumentasjon om faginnhold kan bli etterspurt 

Viktig å huske på når du kommer hjem

Søke om godkjenning:

 • Søknadsfrist så snart som mulig og senest innen 1. august. 
 • Bruk søknadsskjemaet som ligger på  Vestfold og Telemark fylkeskommune - Opplæring i utlandet (vtfk.no) , skoledokumentasjonen vedlegges.
 • Godkjenning innebærer at eleven kan fortsette på neste nivå i Norge.
 • Fag som blir godkjent fra utvekslingsåret vil stå på vitnemålet med karakteren «Godkjent».
 • Dersom du mangler noen fag som du skulle hatt for å få utvekslingsåret godkjent, må du ta disse fagene som privatist. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp som privatist i fagene.
 • Du får førstegangsvitnemål dersom du fullfører og består videregående skole innen 3 år, selv om du har vært utvekslingselev.

 

Publisert: 27.06.2022 Oppdatert: 09.09.2022 kl.12:56