no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Helse- og oppvekstfag  (studieforberedende)

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse (HOS) er et løp som går over 3 år, og som fører til generell studiekompetanse.
Foto: Kjersti Holm

Er helse- og oppvekstfag noe for deg?

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus, sykehjem eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Hva er spesielt med HOS?

I det tradisjonelle HO-tilbudet vil et normalt skoleløp være at elevene starter i VG1, spesialiserer seg i VG2, og har en læretid på 2 år. Utdannelsen avsluttes med en fagprøve, som ved bestått, gir fagbrev.

I dette HO-tilbudet får elevene tilbud om et 3-årig løp på skolen. I modellen er det større vekt på teorifagene, enn det som vanligvis kreves på yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er i første rekke fellesfagene norsk (hovedmål og sidemål), matematikk og naturfag som har fått større plass.

Tilbudet har en egen søkekode på VIGO

 

Hvordan jobber vi?

1HOS følger fagbrevmodellen i programfagene, men har 3 økter færre pr uke i faget yrkesfaglig fordypning og dermed også færre timer i praksis.

2HOS følger programfagene i klassene til Barn- og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfag. Du vil være utplassert i yrkespraksis 3 dager pr. uke i 5 uker på høsten og 5 uker på våren (en dag mindre pr. uke enn fagbrevmodellen) og kan søke om å få 2 uker av siste praksisperiode i Krakow, Polen.

3HOS har praksis en dag pr. uke.
Du vil ha digitale ringpermer i alle fag med OneNote og digitale skriveverktøy, prosessorientert skriving og "omvendt undervisning" i norsk.

På Nøtterøy videregående skole får 3HOS velge ett programfag blant programfagene fra studiespesialiserende område.

 

Eksamen

Vg 1:

 • Matematikk skriftlig / muntlig trekkfag (vg1 – nivå)
 • Naturfag muntlig trekkfag (vg2 – nivå)
 • Engelsk skriftlig /muntlig trekkfag

Vg 2:

 • Samfunnskunnskap muntlig trekkfag
 • Matematikk (2MPY)
 • Tverrfaglig praktisk eksamen

Vg 3:

 • Norsk hovedmål obligatorisk og sidemål trekkfag
 • En skriftlig eksamen, faget trekkes
 • En muntlig eksamen, faget trekkes

 

Timefordeling i Helse- og oppvekst med studiespesialisering

 

VG1 og VG2
Barne- og ungdomsarbeiderfag /Helsearbeiderfag med studiespesialisering

Skoleåret 2023-2026

Totalt antall timer 981 981 980
Fag Årstimetall
  VG1 VG2 VG3
Norsk 112 112 168
Naturfag 56   84
Engelsk 140    
Samfunnskunnskap   84  
Historie     140
Kroppsøving 56 56 56
Matematikk 84 140  
Sum fellesfag 448 392 448
Ped. arb/Helsefr. arbeid 197 197  
Kommunikasjon og samhandling 140 140  

Yrkesliv i barne- og ung.arbeiderfag/
Yrkesliv i helsearbeiderfag

140 140  
Yrkesfaglig fordypning 56 112 252
Programfag fra studiespesialiserende     140

Sum felles programfag

533 589  

 

VG3
Helse- og oppvekstfag med studiespesialisering

Totalt antall timer 981 981 841
Fag Årstimetall
Norsk 112 112 168
Naturfag 140    
Engelsk 84 56  
Samfunnsfag   84  
Historie     140
Kroppsøving 56 56 56
Matematikk 84 140  
Sum fellesfag 476 448 364
Helsefremmende arbeid 197 140 BUA
197 HFA
 
Kommunikasjon og samhandling 140 140  
Yrkesutøvelse 140 197 BUA
140 GFA
 
Yrkesfaglig fordypning 28 56 337
Programfag fra studiespesialisering     140
Sum felles programfag 505 533 477

Veien videre:

Etter endt 3-årig utdanning får elevene som består eksamen, generell studiekompetanse, slik at de kan søke seg direkte til universiteter og høyskoler uten å måtte gå veien om læretid og/eller påbyggingsår.

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 07.11.2022 kl.13:21