no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

For foresatte

På Nøtterøy videregående er vi opptatt av et godt samarbeid med foreldrene og foresatte til våre elever. Forskning viser at det er større sannsynlighet for at elever lykkes i skolen hvis de opplever at skole og hjem drar i samme retning. Vi har store ambisjoner for våre elever. Vi ønsker at de skal lykkes best mulig, både faglig og sosialt, den tiden de er elever hos oss.

Vi vet at dere som foresatte er opptatt av akkurat det samme. Oppdager du at din ungdom sliter med noe på skolen, så vil vi gjerne vite om det så tidlig som mulig. Det er nemlig godt mulig at dere ser noe som vi ikke ser.

Hjem og skole har ulike roller, men målet er det samme: Vekst og utvikling i trygge omgivelser. Ungdommene fortjener at vi samarbeider for å få det til.