no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Lærebøker/boklister

Digitale lærebøker

Skolen benytter i tillegg til analoge lærebøker også ulike typer digitale lærebøker. Hvilke læreverk som benyttes i de ulike fagene fremgår av boklistene nedenfor.

Boklister

Helse- og oppvekstfag 2023-2024

VG1 - HO
VG1 - HOS

VG2 - HO
VG2 - HOS


VG3 - HOS

Studiespesialisering 2023-2024

VG1 - ST

VG2 - ST

VG3 - ST

 

Gratis læremidler

Ordningen er todelt 

Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går  hele eller deler av dette stipendet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC. 

Hvem er omfattet av ordningen?
 • Elever med rett til videregående opplæring
 • Voksne elever med rett til videregående opplæring (Voksne uten rett låner bøker av kursarrangør)
Administrasjon av ordningen

I Vestfol og Telemark fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning. 

Erstatningsansvar ved tap, forringelse eller for sen innlevering av skolebøkene 
 • Frist for innlevering av lånte bøker er siste skoledag. 
 • Ved tap av skolebøker i løpet av skoleåret må eleven erstatte boka med ny bok eller betaling. Skolen velger prosedyre for dette.
 • Ved for sen innlevering av skolebøker (dvs. etter skoleslutt) vil elev/foresatt bli holdt erstatningspliktig. 
 • Elevene er også erstatningspliktig dersom bøkene ikke leveres inn i tilfredsstillende forfatning. 
 • Erstatningskrav tilsvarer bøkenes utsalgspris + adm. omkostninger (kr. 50,-) for lærebøker som ikke leveres inn til avtalt tid eller i tilfredsstillende forfatning. Ved manglende betaling vil saken inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader.

 

Rett til gratis læremidler

Du har rett til gratis læremidler hvis du:

Har meldt deg opp til ny eksamen:

 • Hvis du melder deg opp til første oppsatte eksamen etter at du strøk.
 • Hvis du er elev ved skolen og skal forberede ny eksamen i et fag.

Er delkurselev og følger undervisningen på skolen.

Du har ikke rett til å låne hvis du er lærling, hospitant eller privatist

 • Lærlinger, hospitanter og privatister regnes ikke som delkurselever og har ikke rett til gratis læremidler, men privatister som er elever ved skolen, og elever som skal ut i lære får låne bøker hvis vi har ekstra eksemplarer tilgjengelig.

Er du lærer eller lærerstudent?

 • Lærebøker til denne gruppen dekkes ikke av gratis læremidler. Det er imidlertid læringssenteret som er ansvarlig for å skaffe bøker.
 • Din studierektor skal ha meldt fra om ditt behov til læringssenteret som skal ha skaffet de bøkene du har behov for. Har du ikke fått bøker, må du ta kontakt med læringssenteret.

Erstatning av tapte eller ødelagte læremidler

Har du mistet boka, er den stjålet eller ødelagt?

Ta kontakt med Læringssenteret snarest. Du har kun rett til ett eksemplar av en lærebok. Mister du denne, eller den på annen måte er ubrukelig, må du erstatte den. Du bør ta kontakt med Læringssenteret så snart som mulig, slik at du kan få en faktura. Du får utdelt ny lærebok ved fremvisning av kvittering for betalt faktura.

Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 07.02.2024 kl.10:54