no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevdemokrati

Nøtterøy videregående skole skal ha et levende elevdemokrati, der elevene har en tydelig stemme på skolen. Det vil både styrke elevenes rettigheter og gi elevene god erfaring med demokrati i praksis.
Illustrajonsbilde GettyImages

Elevdemokrati

For å løfte elevstemmen er målet å styrke elevdemokratiet ved å ha:

  • Et velfungerende elevråd og elevrådsstyre. 

  • God kontakt mellom elevrådet, rektor, studierektorer og rådgivere.  

  • God struktur på klassens time, der tillitsvalgt ved hjelp av kontaktlærer er en viktig forbindelse mellom elevråd og klassen. 

Det er utarbeidet detaljerte planer for klassens time, et årshjul for vårt arbeid med elevdemokratiet, og det er laget klare retningslinjer for hvordan arbeidet i elevrådet skal foregå. Dette skal hjelpe oss med å ivareta oppgavene og strukturere arbeidet for et godt elevdemokrati på skolen vår.

 

Elevråd og utvalg

Sakslister og referater fra SMU-møter 2022-23

24.11.2022

 

Solidaritetsaksjonen/OD-dagen

Hvert år gjennomfører skolen en dag da det gis et dagsverk for en god sak og de siste to årene har det vært Operasjon Dagsverk vi har støttet. Denne aksjonen er det elevrådet i samarbeid med studierektor Kirsten Berg Vandbakk som har ansvaret for.

Her kan du lese om solidaritetsarbeidet på Nøtterøy vgs

 

Færder Ungdomsråd

Færder ungdomsråd skal gi ungdommen mulighet til å påvirke politiske beslutninger som gjelder barn og ungdom. Hvert år velges det representanter til dette rådet fra skolene i Færder.


Færder ungdomsråd på FaceBook

Instagram: @ungdomsradetfaerder

     

Publisert: 11.08.2021 Oppdatert: 19.09.2023 kl.14:56