no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Prosjekter og satsningsområder

Utdanning for fremtiden – læring for livet! Det er stadig små og store prosjekter på gang på Nøtterøy videregående skole. Mange av dem gjennomfører vi hvert eneste skoleår, mens andre er enkeltstående. Noen driver vi helt selv, og andre er resultatet av godt samarbeid med partnere på utsiden av skolen. Felles for dem alle er at de beriker skolehverdagen for både elever og ansatte, og bringer oss nærmere vårt mål om å ruste elevene for fremtiden.