no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Livsmestring


Publisert:

16.06.2020

Oppdatert:

16.04.2024 kl.12:09

Livsmestring, personlig økonomi og folkehelse er noen av nye undervisningstemaene som skal inn i læreplanene. På Nøtterøy vgs har vi alt i flere år hatt fokus på livsmestring.

Livsmestringsdagen arrangeres i forbindelse med den årlige Verdensdagen for Psykisk Helse. Elevene deles opp i grupper på kryss og tvers av klasser, studieretning og årstrinn, og gruppen følger hverandre i en rekke aktiviteter gjennom hele dagen.

Skolen henter inn gode foredragsholdere fra ulike organisasjoner, og spiller også på egne krefter for å snekre sammen en innholdsrikt program med både foredrag og aktiviteter. Elevene har gitt gode tilbakemeldinger på dagen og setter stor pris på en annerledes skoledag der de kan lære om temaer som berører hverdagen, men også bli kjent med andre elever på skolen som de vanligvis ikke snakker med og dermed sikre et trygt og hyggelig skolemiljø. 

Det ble et sterkt møte med Thomas Poer som fortalte sin sterke historie om faren som valgte å ta sitt eget liv.
Caption

«– Å ta bort den perfekte fasaden, og være åpen om hvordan jeg egentlig har det. Det er en god start på å få en bedre psykisk helse. I dag er det ingen naturlige rom igjen for det. Derfor håper jeg med dette foredraget å skape samtaler mellom elevene om hvordan de egentlig har det, om hvilke følelser de har.»

- Thomas Poer, foredragsholder fra organisasjonen LEVE

Les mer:

Temaet for Livsmestringsdagen i 2019 var "Gi Tid". Her kan du lese mer om dagen

Temaet for Livsmestringsdagen i 2018 var "Vær Raus". Her kan du lese mer om dagen

TB+ 16.10.2019: – Bedre å ha mobiltelefonen og snakke med noen der, enn å se ensom ut i friminuttene

TB+ 23.06.2019: Nytt fag inn i den videregående skolen: Dette er virkelig på tide.