no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Valg av programfag ST

Elever i 1ST, 2ST og 2HOS velger programfag for neste skoleår i VIS. Se lenke under

Fagvalgene gjør du her
Innlogging med FeideID. Gå inn på Faginformasjon, Fagvalg og Fagvalg for å registrere dine ønsker for neste skoleår.

Søknad om fagbytte

Oversikt over fagkombinasjoner på Nøtterøy vgs:

 
PROGRAMFAG VG2   PROGRAMFAG VG3
Realfag   Realfag
 Matematikk realfag R1  ->  Matematikk realfag R2
 Matematikk samfunnsfag S1  ->  Matematikk samfunnsfag S2*
 Biologi 1  ->  Biologi 2**
 Fysikk 1  ->  Fysikk 2
 Kjemi 1  ->  Kjemi 2
 Informasjonsteknologi 1  ->  Informasjonsteknologi 2
 Språk, Samfunnsfag og økonomi     Språk, Samfunnsfag og økonomi
 Markedsføring og ledelse 1  ->   Markedsføring og ledelse 2
 Sosiologi og sosialantropologi
 
 ->  Sosialkunnskap**
   Politikk og menneskerettigheter**
 Rettslære 1  ->  Rettslære 2**
Samfunnsøkonomi 1*  ->  Samfunnsøkonomi 2
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1  ->   Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2**
 Psykologi 1  ->  Psykologi 2**
 Engelsk1 *  ->  Engelsk 2
     Fransk nivå III***(nettskolen)
     Spansk nivå III***(nettskolen)
     Tysk nivå III***(nettskolen)
  Andre programområder    Andre programområder
     Friluftsliv 1

 

*     Du kan ikke loves fordypning i faget i Vg3

**   Du kan ha faget uten å ha hatt faget i Vg2

*** Bygger på fremmedspråk II. Undervisningen foregår på Nettskolen. Egen søking.

Fagvalg:

Du skal velge 3 programfag både i Vg2 og Vg3.
 I tillegg skal alle elever i Vg2 ha matematikk, enten 2P, R1 eller S1.
Minst 2 (gjerne 3) av programfagene må velges fra valgt programområde. Disse fagene må du ha både i Vg2 og Vg3. Matematikk R og S blir regnet som programfag på begge programområder.

Det tredje programfaget kan velges fra et annet programområde, og det trenger ikke være det samme faget i både Vg2 og Vg3.

Krav til fordypning:

Reglene for vitnemål forutsetter at alle elevene har minst 2 fordypningsfag fra samme programområde over 2 år.

Krav til fremmedspråk:

Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må velge dette i Vg3 istedenfor ett programfag (Spansk I+II eller Tysk I+II).  Det vil si at de fortsetter med det språket de hadde i Vg1 og Vg2.

Krav til kompetanse:

  1. Det anbefales at man har minimum karakteren 4 i naturfag og matematikk 1T dersom man skal velge programområde for realfag.  Det anbefales også sterkt at R1 velges hvis man ønsker fysikk 1, da dette faget gir viktig støtte for fysikkfaget.

  2. Det anbefales at man har minimum karakteren 4 i matematikk 1P for å søke seg til matematikk S1.

  3. For elevene i Vg3 som søker på fag som bygger på hverandre er det en forutsetning at man har bestått nivå 1 (ikke fått karakteren 1 eller IV).

  4. Det anbefales sterkt at man har minimum karakteren 4 i Kjemi 1 for å søke seg til 
Kjemi 2.

  5. Det er viktig å understreke at fagvalg for det kommende skoleåret er fagønsker. Skolen kan ikke garantere at fagønskene blir innvilget, men vi etterstreber at elevene får flest mulig fagønsker oppfylt.

Endringer i fagtilbudet kan forekomme:

Fagtilbudet gis med forbehold om stor nok søkning til de enkelte fag.
 Elevene vil bli varslet om fag som ikke starter, og vil bli innkalt til samtale og nytt fagvalg.

Programfag som nettfag

Nettskolen Vestfold tilbyr fag til alle fylker i Norge, og for elever i Vestfold er tilbudet gratis. Gjennom live undervisning kan du ta fag som du ikke får tilbud om på din egen skole. Og klasserommet? Det er der du er og der du har pc`en din. Les om nettskolen her

Påmeldingsskjema

Inntak til neste skoleåre:

Fagvalgene gir ikke rett til skoleplass.
 Du må komme inn på skolen, på første inntak i juli, eller annet inntak i august.
Husk å søke på Vigo.no senest 1. mars.

Informasjon om fagene finner du på skolens hjemmeside

 

Publisert: 18.12.2018 Oppdatert: 16.01.2024 kl.16:24