no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Hilsen fra rektor

Velkommen til et nytt og spennende skoleår ved Nøtterøy videregående skole! Spesielt velkommen til dere som skal begynne i vg1 på helse- og oppvekstfag og det studiespesialiserende programområde.

Velkommen til et nytt og spennende skoleår ved Nøtterøy videregående skole!
Spesielt velkommen til dere som skal begynne i vg1 på helse- og oppvekstfag
og det studiespesialiserende programområdet.


Forrige skoleår var svært spesielt pga koronasituasjonen, og skolen vekslet
mellom gult og rødt nivå i trafikklysmodellen. Vi får en ganske normal
skolestart, men de ulike trinnene må begynne til ulike tider første skoledag.
Det er fortsatt viktig at alle vasker hendene når dere drar hjemmefra og når
dere kommer på skolen. I tillegg må jeg be dere om å holde en meters avstand
i alle pauser. Samtlige får mer detaljert informasjon om skolens koronatiltak
ved skolestart.


Nøtterøy videregående skole er en moderne skole som er åpen mot
samfunnet utenfor skolen, og som skal bidra til at du når dine mål for videre
studier og fremtidig jobb. Vi ønsker at alle elever hos oss skal lykkes i
læringsarbeidet, og for å få det til må du som elev engasjere deg slik at du
lærer, trives og utvikler deg slik du ønsker.


Lærerne på skolen skal gjøre det de kan for å følge deg opp og hjelpe deg.
For å få til dette, samarbeider lærerne i faglag og team om læremetoder,
digitale hjelpemidler, vurderingssituasjoner og utviklingsarbeid. Vi har også
klassens time, utviklingssamtaler og fremovermeldinger, etter en
vurderingssituasjon, men husk at det ofte er din egen innsats som kreves for å
lykkes.

Hos oss kan du forvente deg høy kvalitet på undervisningen, og undersøkelser
viser at vi har et svært godt læringsmiljø.


Vi synes Nøtterøy videregående skole er en passe stor skole. Du blir del av et
stort og mangfoldig fellesskap, og vi er opptatt av at du er trygg og at du kan
være deg selv.

Lærerne har sammen med vaktmestere, læringssenter og kontorpersonalet,
forberedt seg godt for at du skal få en fin skolestart og et godt skoleår. Vi ser
fram til å møte både nye og kjente elever onsdag 18. august. Vi gleder oss!

Hilsen
Arild Nordahl Johnsen
Rektor

Publisert: 06.08.2020 Oppdatert: 11.08.2021 kl.16:35