There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Styrket norsk i stedet for et programfag - Vestfold fylkeskommune

Styrket norsk i stedet for et programfag

Photo: Getty Images

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3).
Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning.

Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Info fra VTFK om StyrkNorsk

Publisert: 18.01.2022 Oppdatert: 18.01.2022 kl.12:29