no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Internasjonalisering

Nøtterøy vgs ønsker å gi elevene muligheten til å delta på en internasjonal arena. Skolen har i alle år sett det som viktig at elevene får oppleve kontakt med kulturer og elever i andre land, og at de får mulighet til å praktisere sine språkkunnskaper utenfor klasserommet.

Internasjonalisering: kulturutveksling og læring på tvers av landegrenser

Erasmus+

Nøtterøy videregående skole fikk i 2023 Erasmus+ akkreditering innen skolesektoren, og har i flere år hatt akkreditering innen fag- og yrkesopplæring.

Å bli tildelt Erasmus+ akkrediteringer er en anerkjennelse av vårt arbeid med internasjonalisering og den gir oss mulighet til å få finansiering til alt fra læringsopphold i utlandet for ansatte og elever, til større samarbeidsprosjekter med muligheter for erfaringsutveksling og innovasjon. Som akkreditert institusjon får vi mulighet til å styrke dette arbeidet for elever og ansatte fram mot 2027.

Hvorfor internasjonalisering?
Ved å være åpen for opplæring i samarbeid med andre kulturer og land, øker kunnskapen og selvinnsikten. Vi utfordres på egne verdier og holdninger, inkludering og nye læringsmåter blir utfordret, og flerkulturell forståelse øker. Dette er selve kjerneverdien i Erasmus+ programmet.

Utenlandsopphold øker også ofte interessen for studier i andre land.

Elevene som deltar i internasjonalisering får mulighet til å øve på å kommunisere på et annet språk enn eget morsmål, og til å dele læringsutbytte med ungdommer som arbeider på en annen måte enn vi gjør.

I løpet av de siste skoleårene har vi hatt flere reiser ut i Europa for elever og ansatte bl.a til Litauen, Østerrike, Italia, Frankrike, Spania, Tyskland og Polen.

Helse- og oppvekstfag:

 • Elever i vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, og vg2 Helsearbeiderfag får mulighet til å arbeide i to av ti praksisuker i en barnehage eller helseinstitusjon i Krakow, Polen.

Fremmedspråk:

 • Fremmedspråkene tysk, fransk og spansk deltar i elevutveksling, og tar imot elever på gjenvisitt.

Entreprenørskap og Markedsføring

 • Elevene reiser på internasjonale ungdomsbedriftsmesser, besøker og samarbeider med elever innen fagene i flere ulike land.

Kulturutveksling:

 • Skolen vår tar i mot enkeltelever og hele klasser, som er på kulturell kulturutveksling.

Jobbskygging

 • Ansatte kan søke om jobbskygging i andre land for å lære og høste erfaringer

Internasjonalisering gir verdifull kunnskap om andre språk og kulturer, muligheter for å knytte vennskapsbånd og nettverk på tvers av land og kulturer. Det gir inspirasjon i arbeids- og skolehverdagen, - og bidrar til skolens visjon; - læring for livet!

Tidligere reiser:

April 2024
10 elever fra fagene Markedsføring og Entreprenørskap Vg2, besøkte en skole i Hallein, Østerrike. Elevene fikk muligheten til å lære om bærekraft, internasjonalisering og sirkulære økonomi. De fikk også besøke Redbulls hovedkvarter i Fuschl am See. Instagram

Mars 2024
Tysk 2 elevene var på studietur til Weinheim i nærheten av Frankfurt. Der ble de kjent med elever og skolen i Eeinheim og ble guidet rundt i den koselige byen. De besøkte også Kunsthalle Mannheim der de hadde en workshop i moderne kunst. Instagram

Oktober 2023
Vg2 og vg3- elevene fra fagene Entreprenørskap og Markedsføring besøkte Italia og byene Bergamo og Merano sammen med Erasmus+-elever fra Litauen og Østerrike. De fikk oppleve både skolen til de italienske vertselevene, hverdagslivet hos vertsfamiliene, besøkte Accademia Carrara, ble kjent med regionens historie og kultur, og fikk se hva de to byene som turistdestinasjoner hadde å by på av vakker natur og andre tilbud. Instagram

April 2023
Tre av våre tysklærere var på jobbskygging i Østerrike igjennom Erasmus. De besøkte skoler i Hallein og i St. Johann. Instagram

April 2023
Nøtterøy VGS og entreprenørskapselevene var vertskap for prosjektet «Towards a sustainable European future with entrepreneurial skills for the 21st century”. Skolen hadde besøk av 30 elever og 5 lærere fra våre samarbeidsskoler WFO Kafka i Merano, Italia, BHAK-BHAS i Hallein, Østerrike og LSMU Gimnazija i Kaunas, Litauen. Instagram
Instagram  Instagram

April 2023
De syv elevene i fransk vg2 var på elevutveksling til Frankrike og besøkte Rouen, Brionne og Le Bec-Hellouin. Instagram

Mars 2023
Elever fra Barne-og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfag var på to ukers praksis ved ulike institusjoner i Krakow. Instagram

Mars 2023
Åtte elever og to lærere deltok på utveksling til Kaunas i Litauen. Det ble en variert og interessant uke hvor både elever og lærere ble kjent på tvers av nasjonalitet og kultur. Towards a sustainable European future with Entrepreneurial skills for the 21nd century  
Instagram  Instagram

Februar 2023
Spansk vg2 på kulturutveksling til Elche Spania. De besøkte elever på skolen, IES Severo Ochoa. Der fikk de bl.a være med og jobbe med et miljøprosjekt.
Instagram   Instagram   Instagram  Instagram

Erasmus+

UDIR

 

 

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 23.04.2024 kl.13:54

Dette er Erasmus+

 • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
 • Det er verdens største utdanningsprogram, og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene i hele utdanningsløpet.
 • Budsjettet for perioden 2021-2027 er på 26,5 milliarder euro.
 • Norge deltar i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av programmet.

Dette er Erasmus+

 • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
 • Det er verdens største utdanningsprogram, og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene i hele utdanningsløpet.
 • Budsjettet for perioden 2021-2027 er på 26,5 milliarder euro.
 • Norge deltar i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av programmet.