no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Internasjonalisering

Nøtterøy vgs ønsker å gi elevene muligheten til å delta på en internasjonal arena. Skolen har i alle år sett det som viktig at elevene får oppleve kontakt med andre kulturer og elever i andre land, og får anvende sine språkkunnskaper utenfor klasserommet.

Erasmus+

Utenlandspraksis for elever i 2BUA, 2HFA og 2HOS i Krakow 2018

Skolen har fått støtte fra Erasmus+ til utenlandspraksis for elever som går
Barn- og ungdomsarbeiderfag (2BUA), Helsearbeiderfag (2HFA) og Helse- og oppvekstfag med studiespesialisering 2HOS.
10 elever er i uke 15 og 16 yrkesutplassert i barnehager og helseinstitusjoner i Krakow, Polen.

 Forventningsfulle elever på flyplassen i Krakow klare for 14 dager med praksis.

Forventningsfulle elever på flyplassen i Krakow klare for 14 dager med praksis. Foto fra elevenes blogg.

Bakgrunn:

Vestfold er et optimistisk og framtidsrettet fylke, preget av respekt for det kulturelle og kreative mangfoldet blant menneskene som bor her. En hovedarena er arbeidslivet. Behovet for kunnskap, forståelse og toleranse overfor andre kulturer vil søkes møtt gjennom ulike prosjekter rettet mot ungdom spesielt, men også borgerne generelt. I videregående skoler skal fokus på internasjonalisering reflekteres i skolens virksomhetsplaner.

Vår målsetting:

Nøtterøy vgs. ønsker via internasjonalisering å gi et godt og variert undervisningstilbud, som skal ruste elevene for framtiden og gi læring for livet for å forberede dem til konkurransedyktige arbeidstakere.
I årsplanen for barn- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ligger det flere uker med praksis i barnehager/skoler og innen helseinstitusjoner. Teorien forankres i praksis slik at det blir lettere å forstå innholdet og nytten av ulike arbeidsoppgaver.

Det at elever kan få to uker av praksisen i utlandet vil gi dem en ny dimensjon hvor økt kulturforståelse og selvstendighet blir styrket. Ved å kjenne på opplevelsen av å være ny i en fremmed kultur og med et fremmed språk blir ungdommene utfordret på egne holdninger og verdier. De blir mer bevisste og selvstendige. All praksis er motivasjonsfremmende, men utenlandspraksis bedrer forståelse for andre arbeidsmetoder, rutiner, holdninger og verdier som gir nyttig ballast til arbeid i et flerkulturelt samfunn som Norge er. Når motivasjonen stiger øker tilstedeværelsen på skolen og frafall forhindres.

Internasjonalt samarbeid:

Nøtterøy vgs. ser viktigheten av internasjonalt samarbeid for å forberede våre elever på arbeid de skal inn i. Et flerkulturelt samfunn gjør at vi må utdanne arbeidstakere innen helse- og oppvekst som har kunnskap om andre kulturer.
Kompetansen elevene kommer tilbake til skolen med implementeres inn i reviderte fagplaner og dermed blir erfaringene en del av den reviderte årsplanen. Gjennom denne typen internasjonal utenlandspraksis utvikles barn- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfagets pensum til stadig å få mer flerkulturelt fokus.

Erasmus+

20180603_100359-montasje.jpg

GoDemo

Nøtterøy VGS er en av flere deltagere i et internasjonalt prosjekt som også omfatter Italia, Sverie, Polen og Tyskland. Det er Vestfold fylkeskommune som koordinerere prosjektet som har som formål å koble fagpersoner fra ulike land sammen for å lære mer om menneskerettigheter, demokrati og europeiske verdier og utarbeide gode læringsaktiviteter som kan brukes i undervisningen. Prosjektet skal gå over to år.

Du kan lese mer om GoDemo her

 Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 23.06.2020 kl.11:38