no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Samtykkeskjema

Til elev og foresatt hvor elev har fylt / fyller 18 år

Opplæringsloven stiller krav til at skolen skal holde kontakt med foresatte til elever som ikke er myndige, for å legge til rette for elevens læring og utvikling. Når eleven har fylt 18 år har skolen taushetsplikt overfor elevens foresatte. I mange tilfeller vil det være til det beste for eleven at skolen samarbeider med hjemmet også etter at eleven er blitt myndig. For at vi skal kunne gjøre det, må skolen få samtykke fra eleven. I skolens administrative system har foresatte tilgang og kan se informasjon om sitt barns skolegang. Denne muligheten forsvinner når eleven fyller 18 år, men dersom eleven samtykker kan tilgangen opprettholdes også etter fylte 18 år. Eleven kan selv gå inn og styre hvilken informasjon foresatte skal få tilgang til.

Samtykkeskjema må signeres og leveres skolen

Publisert: 11.06.2020 Oppdatert: 05.10.2022 kl.10:32