no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Årets ansattpris 2019

Fra venstre: Lisbeth Eek Svensson, utdanningsdirektør, Jurymedlem Alexandra Ø. Smidt, Egil Hamnes, jurymedlemmene Dugagjin Osmanaj (GVGS) Natasha Villemo Wiik (MVS) og hovedutvalgsleder Frode Hestnes Foto: og tekst: Anita Eikeland Larsen

Publisert:

17.06.2019

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Egil Hamnes, lærer på Nøtterøy vgs. fikk 8. juni vite at han ville bli tildelt årets ansattpris 2019. Det er elevene i Vestfoldskolen som stemmer frem vinneren av prisen, og vi på NVS er veldig stolte av at den i år gikk til en av våre lærere.

Her er en liten film fra da Egil fikk overraskende besøk i klasserommet midt i forberedelsene til muntlig eksamen i Fysikk 2:

https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune/videos/528516464345791/

Fakta om prisen:

Hovedutvalg for utdanning vedtok høsten 2017 å innføre en pris til en ansatt som gjør noe ekstraordinært for læringsmiljøet. Politikerne ønsket dette for å sette ekstra fokus på lærerens rolle i det å skape et godt læringsmiljø, og stimulere til enda bedre arbeid med miljøet ute på skolene. Dette blir den første runden hvor skolene kan nominere en kandidat til prisen. 

Kriterier 

Ansattprisen skal gå til en ansatt som gjør noe ekstraordinært for læringsmiljøet på skolen. En person som gjennom sin væremåte og/eller ekstrainnsats skiller seg ut og er en pådriver for arbeidet med ungdommenes livsmestring. 

Dette kan vise seg gjennom hvordan han/hun (kriterier): 

- bidrar til et positivt og godt skolemiljø 

- bygger gode og positive relasjoner til elevene: ser dem, bryr seg og gjør dem trygge 

- bidrar til å forebygge utenforskap, mobbing og krenkelser 

- ser elevene, følger dem opp og gjør noe for dem som trenger hjelp og støtte 

- bidrar til økt opplevelse av livsmestring hos elevene 

- samarbeider med elevene og kollegaer om tiltak for å øke elevers livsmestring (f.eks. helse- og trivselsfremmende tiltak) 

Overrekkelse av prisen i Hovedutvalg for utdanning 12. juni.:

Egil Hamnes får overrakt prisen av leder for hovedutvalg for utdanning, Frode Hestnes. Til venstre i bildet ser vi Alexandra Ø. Smidt elev ved NVS og Nøtterøys representant inn i juryen

Juryens begrunnelse: Egil Hamnes fra Nøtterøy Videregående - Ansattprisen 2019

Egil Hamnes fra Nøtterøy Videregående skole er lektor og underviser i realfagene, men er mer enn bare en lærer for sine elever. I nominasjonen legges det vekt på hvor ekstraordinær han er med sitt initiativ til mindfullness eller gåtur før timen, for å gi elevene en fresh start, og han begynner alltid fra bunnen av for å få alle elevene med seg. Juryen får inntrykk av Egils påvirkningskraft da elevene får lyst til å orke en time til. Elevene understreker hvordan de får mestringsfølelse, utfordringer, tro og tillit av Egil, noe som bygger et godt læringsmiljø og gode relasjoner mellom lærer og elev, men også elevene seg imellom.

Med en nominasjon med flere uttalelser fra ulike elever er det ikke tvil om at elevene på Nøtterøy trives i timene hans. Noe som ikke skal gå ubemerket er at Egil gir elevene inntrykk av at de gir han en stå-påvilje, noe som smitter over på elevene. Elevene ser seg enige i hvordan det å motivere elever burde vært en egen utdanning og ønsker seg flere lærere som Egil. I Egils fagkombinasjon trenger elevene motivasjon, så hans evne til å endre deres oppfatning og mestring av faget gir enorm innvirkning til elevenes skolehverdag. Dette, i tillegg til hans kreative t-skjorter med humor, mener vi i juryen er det som gjør Egil Hamnes til en lærer som bør fremheves og gir derfor årets ansattpris til ham.

Hør Egils reaksjon på prisen.

Egil Hamnes ble også intervjuet i Vestfoldsendingen, og når du hører dette klippet, så forstår du hvorfor nettopp Egil ble vinner av årets ansattpris.

Vestfoldsendingen 11. juni 2019  (Intervjuet starter 01:06:30 inn i sendingen)

Tønsbergs Blad 18. juni.2019