no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Arild blir ny rektor på Nøtterøy vgs

Foto: Kjersti Holm

Publisert:

02.03.2020

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Arild Nordahl Johnsen er tilsatt som ny rektor ved Nøtterøy videregående skole. Han er for tiden konstituert i stillingen, og tiltrer dermed umiddelbart.


Arild Nordahl Johnsen er 52 år og bor på Nøtterøy.  Han er utdannet lærer og skoleleder og har vært ved Nøtterøy videregående skole siden 1999. Her har han vært både lektor, studierektor og i to perioder også konstituert rektor.  Hans fagbakgrunn er blant annet innen markedsføring og entreprenørskap.

Rett person i viktig stilling.

Helge Galdal, direktør i sektor for Opplæring og folkehelse er glad for å ønske Arild velkommen til permanent ansvar i en viktig stilling som han allerede er godt i gang med.

Arild kjenner skolen svært godt etter over 20 år som ansatt. Arild er strukturert, grundig og nysgjerrig. Han forstår skolens viktige samfunnsoppdrag og betydningen av et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle elever og ansatte. Jeg har stor tro på at Arild er riktig person til å lede skolens videre utvikling, sier Galdal.

Vil bygge videre på gode tradisjoner.

Arild Nordahl Johnsen er glad og stolt over å ha fått stillingen som rektor ved Nøtterøy videregående skole.

- Årene ved skolen har vist meg at godt samarbeid mellom lærere, kommunene og aktører utenfor skolen gir svært gode resultater. Dette er en tradisjon skolen må bygge videre på. Vi står foran mange utfordringer, og sammen med skolens ansatte ønsker jeg å videreutvikle skolen slik at elevene er godt rustet for videre studier og yrker, sier Arild Nordahl Johnsen, ny rektor ved Nøtterøy videregående skole.