no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevtinget 2022


Av:

Nestleder Kristine Elise Slettom

Publisert:

16.03.2022

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Fra 7. til 11. mars deltok elevrådsleder Erlend Monstad Lund, og nestleder Kristine Elise Slettom på Elevtinget. Les deres rapport fra en innholdsrik uke som representanter for alle elevene på Nøtterøy vgs.

Elevorganisasjonens årsmøte (ET), er faktisk Norges nest lengste årsmøte. Nøtterøy videregående skole meldte seg inn igjen i Elevorganisasjonen den 4. februar i år, og dette var dermed elevrådets første møte med organisasjonen.
I forkant av elevtinget fikk vi både en 1. innkalling og en 2. innkalling med flere hundre sider vi skulle lese. Her var alle dokumentene vi skulle debattere over. Ved at vi fikk dokumentene tidlig hadde vi  god tid til å komme med endringsforslag
.

For å forstå hva Elevtinget er, har vi laget en oversikt over noe av det vi gjorde de ulike dagene.

Artikkelen fortsetter under bildet

Elever fra hele landet kommer til Elevtinget på Gardermoen

Mandag:

Vi ankom hotellet mandag morgen, og registrerte oss før vi gikk inn i møtesalen. Vi fikk delegat- og observatørskilt. Disse skiltene brukte vi til å tegne oss i debattene som foregikk gjennom uka, og under voteringene.  Ved å tegne seg til en av debattene betyr det at man ønsket å komme med replikk eller innlegg, mens en votering er et synonym for en avstemning.

Møtet ble åpnet ved godkjenning av innkalling, valg av ordstyrere, referenter, protokollunderskrivere og godkjenning av dagsorden, med andre ord, vi ble kasta inn i et politisk møte med en gang. Etter at møtet formelt var åpnet gikk sentralstyret, landsstyret, OD, valgkomiteen, økonomi og tidligere desisjonskomiteen gjennom sine årsberetninger. Det ble under elevtinget bestemt at desisjonskomiteen skulle endre navnet sitt til kontrollkomiteen, dette for å enklere forstå hvilken arbeidsoppgave de har.

Da møtet var åpnet kom første gjest, Audun Lysbakken, med hilsningstale til elevtinget. Da hilsningstalen var over gikk vi over til debatt, og valg av OD-prosjekt for 2022. På forhånd av ET hadde vi gått gjennom de tre alternativene med Nøtterøy vgs´ tillitsvalgte, og vi hadde derfor avgjort hva vi skulle stemme. De tillitsvalgte fra skolen vår ønsket alternativet som omhandler psykisk helse i Uganda, og dette alternativet vant. Her kan du lese om årets OD-prosjekt.

Etter møteslutt klokka ni var det en forslagsworkshop til Prinsipprogrammet, som det ble jobbet med neste dag.  

Tirsdag:

Tirsdag startet med debatt og votering over vedtektene til elevorganisasjonen. Vedtekter beskriver reglene for organisasjonens oppbygging og struktur. Vi debatterte over forhåndsinnsendte endringsforslag, for så å votere over de nye vedtektene som helhet.  

Dagens neste store debatt handlet om prinsipprogrammet EO driver, og hva dette skulle inneholde. Prinsipprogrammet beskriver de overordnede prinsippene til organisasjonen, og dermed også hvilke prinsipper de skal følge. 

Dagens siste debatt handlet om inntjeningssum til OD, og her ble det vedtatt å beholde fjorårets sum. OD-styret hadde innstilt å beholde fjorårets sum, men elevene på ET hadde mange gode argumenter både for å øke, og for å senke minstesum den enkelte må tjene.

Etter møteslutt var det workshop med tema politikk, før det var frist til endringsforslag for politisk måldokument og politiske prioriteringer, som ble vedtatt neste dag.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Votering etter debatt

Onsdag:

Onsdag ble møtet åpnet med besøk fra kunnskapsministeren Tonje Brenna, en av de viktigste politikerne innen norsk skolepolitikk. Hun holdt en hilsningstale, og vi fikk også stilt henne spørsmål om skolepolitikken.  

Dagens første debatt handlet om politisk måldokument, dette dokumentet beskriver Elevorganisasjonens politiske standpunkter. Dette var en lang, god og viktig debatt. Årsaken til at dette dokumentet er viktig for oss elever, er fordi organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og skal dermed ikke alliere seg med verken høyre- eller venstresiden av politikken i landet vårt. Organisasjonen er til for å jobbe med de sakene som engasjerer elevene, for å få til verdens beste skole, med de premissene vi elevene setter.  

Før lunsj fikk vi besøk av tidligere statsminister Erna Solberg. Etter lunsj var det ungdomspartilederdebatt med skolepolitikk som tema. I denne debatten deltok lederne fra Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, AUF, Senterungdommen, Grønn Ungdom, Krfu, Unge Venstre, Unge Høyre og Fpu. Dette var en fin debatt som ga alle elevene på elevtinget et innblikk i hva de ulike ungdomspartiene mener innenfor den politikken som berører oss elevene mest.  

Etter dette fikk vi innstillingen fra valgkomiteen til valget som ville skje på fredagen, før debatt om politisk måldokument fortsatte. Etter debatten fikk vi innledninger til senere debatter, før tidlig møteslutt kl.18. Dette var eneste dagen med tidlig møteslutt, og dette skyldtes banketten vi skulle ha senere på kvelden.

På banketten fikk vi servert god mat, alle elevene hadde pyntet seg, og det var mange taler fra sentralleddet, ettersom Elevtinget er et arrangement de selv har arrangert.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Klare for bankett

Torsdag:
Torsdagens debatter varte mye lenger enn vi hadde forventet. Dette skyldtes at det var over 100 som tegnet seg til den ene debatten. Det som er så utrolig fint med dette, er at det viser viktigheten og interessen for temaene vi tok opp. Vi debatterte denne dagen over politisk måldokument, politiske prioriteringer som er en konkret prioriteringsliste over organisasjonens politiske satsningsområde i perioden, og arbeidsprogrammet som beskriver de overordnede prinsippene til EO. Det var også debatt over medlemskontingenten skolene våre betaler inn. Det ble vedtatt å beholde summen som var året før. 

Fredag:
 

Fredag var vår siste dag på Elevtinget, og her gikk hele dagen til valg av nytt sentralledd for EO. Dette er folk som vier ett år av sitt liv til organisasjonen, og dermed et valg som er veldig viktig og emosjonelt for mange. Det ble valgt leder, nestleder, sentralstyremedlemmer, styret for OD, kontrollkomiteen, valgkomiteen og revisor. 

For å oppsummere dette lange landsmøtet, kan vi konkludere med at det har blitt vedtatt utrolig mye god politikk, som forhåpentligvis vil være med på å endre norsk skole til den beste versjonen for elevene.  

Vi er elever, og vi vet best! 

Her kan du lese om elevorganisasjonen og elevtinget