no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevundersøkelsen 2020

Foto: Gettyimages

Publisert:

03.11.2020

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

I desember er det tid for den årlige elevundersøkelsen. I den forbindelse ønsker Udir å informerer både elever og foresatte.

Elevundersøkelsen gir hvert år elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen.

Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Informasjon til elever

Informasjon til foreldre og foresatte

Trykk her for å starte undersøkelsen (NB! Du må få anonymt brukernavn utdelt av kontaktlærer for å logge inn)

Her kan du lese mer om elevundersøkelsen