no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevundersøkelsen 2023

Foto: Illustrasjonsfoto: GettyImages

Publisert:

31.10.2023

Oppdatert:

31.10.2023 kl.13:53

Elevundersøkelsen er din mulighet til å påvirke skolehverdagen din. Ved å svare på undersøkelsen, og si din mening, kan du være med å påvirke hvordan skolehverdagen skal se ut for alle.

Hva er elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der du som elev får si din mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene kan også velge om de vil gjennomføre på flere trinn. På Nøtterøy vgs gjennomføres undersøkelsen på alle tre trinn.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Dette skjer i år i tidsrommet 6. november til 8. desember.

Kontaktlæreren din vil gi deg nærmere informasjon om hvilken dag og tid klassen din skal gjennomføre undersøkelsen.

Hva skjer med svarene jeg gir?

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Du oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Hvordan lagres og brukes dataene etterpå?

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet.