no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Forskning til lands og til vanns.


Publisert:

27.09.2019

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Biologiklassene har vært på ekskursjon til Bolærne og Skrim.

Biologi 2 (VG3 elever) var på Skrim 19.-20. september på felttur for å studere ferskvannsøkologi. I tillegg til å undersøke både plante- og dyreliv skulle de fordype seg i de abiotiske faktorer ved en innsjø. De målte for eksempel mengden oksygen, fosfor og nitrogen på ulike dybder i vannet, samt siktedyp dvs.hvor langt ned i vannet sollys kunne komme.  Elevene jobbet grundig med fagstoffet, de var engasjerte, hyggelig og veldig fornøyd med turen.

Artikkelen fortsetter under bildene

 
Biologi 1 elevene var på ekskursjon til Østre Bolærne 5.-6.september for å undersøke hvordan organismer er tilpasset et liv i den utsatte fjæra. Abiotiske faktorer som sjøvann, høye og lave temperaturer, vind og bølger gjør fjæra til et veldig utsatt leveområde. Organismene som lever her har helt spesielle tilpasninger, f.eks sukkulenter som har vokslag på bladene, og som dermed tåler sjøsprøyt.

Elevene utførte linjeanalyser i fjæra for å kartlegge organismene som lever helt nede i sjøsonen og oppover til sjørokksonen, som bare er delvis påvirket av sjøvannet.

Elevene måtte også uti sjøen for å hente tang og tare som skulle undersøkes.
Etter turen har elevene bearbeidet resultatene, disse skal presenteres i en egen «poster-session» på vårparten, som en repetisjon før eksamenstiden.