no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Hilsen fra rektor


Publisert:

10.08.2018

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Jeg ønsker alle elever hjertelig velkommen til et nytt og spennende skoleår, og ikke minst ønsker jeg nye elever spesielt velkommen til Nøtterøy vgs – en skole for fremtiden!

Dere vil møte en skole som tenker globalt, og som har en åpen dør ut mot samfunnet. Innovasjon, internasjonalisering og SMART bruk av teknologi er viktige satsningsområder for skolen. I tillegg har Nøtterøy vgs. høyt fokus på livsmestring med vekt på gode relasjoner og et positivt læringsmiljø. Det er viktig for oss å skape et godt miljø som gjør at du trives og lærer. Våre verdier modig, åpen, rettferdig og profesjonell, ligger til grunn for alt vi gjør. Du vil møte en skole som er opptatt av å ruste deg med ferdigheter som du vil ha stor nytte, av både i eget liv og i en framtidig jobb og/eller studiesituasjon.

Vi holder høy kvalitet på vår undervisning, og ekstra stolte er vi over å ha de beste resultatene i Vestfold knyttet til mobbing og læringsmiljø (elevundersøkelsen høst 2017).

På vår skole blir det satt krav til deg som elev, og vi mener at det er viktig at du opparbeider deg gode arbeidsvaner. Til dette får du god hjelp fra både kontaktlærer og faglærere.

Skolen tilbyr to utdanningsprogram. Vi har helse- og oppvekstfag, som blant annet inneholder Vestfolds eneste tilbud innen apotekteknikerfaget. På helse og oppvekstfag kan du velge mellom ordinært løp mot fagarbeider, eller for dere som ønsker dere videre til høyere utdanning, så finnes det et tilbud som kombinerer helse og oppvekstfag med fag på studiespesialisering.

Skolens andre utdanningsprogram er studiespesialisering hvor du kan velge mellom mange spennende programfag. Internasjonalisering og innovasjon står sentralt i opplæringen.

Lærerne, sammen med øvrige gode medarbeidere, har forberedt seg godt for at dere skal få en flott skolestart.
Vi gleder oss til å treffe både nye og kjente elever mandag 20. august.
 

Hilsen

Anita Eikeland Larsen
Rektor