no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Betaling av elev-PC


Publisert:

15.05.2020

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Informasjon til VG2-elever om elev-pc og utkjøp/innlevering.

Informasjon til VG2-elever om elev-pc og utkjøp/innlevering.

Elev-pc-ordningen gir elever som slutter, rett til å kjøpe ut pc-en eller levere den tilbake til skolen.

Ved utkjøp skal eleven betale resterende leier før pc-en kan tas med som personlig eiendom.

Dersom eleven velger å levere pc-en tilbake til skolen, skal det ikke betales ytterligere leie for denne.

Dersom du som elev ønsker å beholde pc-en ved avsluttet skolegang på vg2 yrkesfag, eller hvis du f.eks skal fortsette på en skole utenfor fylket, må du ha betalt alle tre årsleiene. Leien er pt kr. 1071,- pr år, og resterende årsleier må være betalt senest 1.juni 2020.

Mer informasjon og lenke til betalingsløsningen finner du på https://www.vtfk.no/elev-pc

Du bruker din FEIDE-ID for å logge på og betaler resterende leier der.

Når resterende årsleier er betalt, og før du kan få pc-en med deg som din eiendom, bør du kontakte IKT på din skole for å få hjelp med privatisering av pc-en slik at du fortsatt kan bruke den. Dersom du ikke privatiserer den, vil den bli låst og etter en tid slutte å virke. Ved spørsmål om pc-en og overtagelse av denne, ta kontakt med Servicedesk-IKT på telefon 90 29 31 76. Ved spørsmål om betaling, ta kontakt med kontoret på telefon 33 35 10 00.

Dersom du ikke ønsker å kjøpe ut pc-en, må du levere den inn til læringssenteret på skolen innen siste skoledag 19/6-20.