no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Innovasjonscamp skapte engasjement


Publisert:

07.12.2018

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Fredag 23. november var det igjen duket for samfunnsfaglig innovasjonscamp på Nøtterøy videregående

Tema for høstens camp var tiltak for integrering. Innovasjonscampen, som arrangeres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Vestfold, engasjerte elever på tvers av Vg1-trinnet i faglig og sosial aktivitet.

Skolens bestilling var en presentasjon på tre minutter, med forslag til hvordan skoler bør jobbe med å fremme integrering, hvordan vi kan engasjere alle på en skole i integreringsarbeidet, og hvordan dette arbeidet kan synliggjøres i lokalmiljøet. Gruppene fikk i underkant av tre timer til å lage ferdig presentasjonen.


Tre timer er veldig kort men det ble jobbet godt i hver en krik og krok på skolen.

Elevene fremmet et bredt spekter av forslag  til konkrete tiltak. Blant disse var elevdrevet leksehjelp, fadderordning og kulturforum. Fellesnevneren for mange av forslagene var utviklingen av språk- og kulturforståelse, samt sosiale nettverk.

Dommerne, diakon Rune Lian og Trine Tenvik, næringsrådgiver i Tønsberg, hadde store problemer med å kåre kun en vinner, så førsteplassen ble delt mellom tre grupper. Leksehjelp, integreringsvenn og forståelse for hvorfor de som kommer til Norge gjør det, var nøkkelord for disse tre gruppene. Vi gratulerer 1STA-1, 1HOS-1 og 1HOS-3! Alle gruppenes presentasjoner ble samlet inn og ideene vil bli brukt som verdifulle innspill i skolens kontinuerlige arbeid for å fremme god integrering, økt forståelsen og kunnskap.