no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Melding fra VKT


Publisert:

06.09.2018

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

VKT informerer om midlertidig ruteendring.

På grunn av arbeider med Færder kommunes vann- og avløpsprosjekt i Vestfjordveien og Øvre Fjellvei, stenges Fv 428 Amundrødveien for gjennomkjøring i perioden 3. september kl. 9:00 til 14. september kl. 18:00.

Dette medfører at Linje 116 ikke kan betjene holdeplassene mellom Borgheim og Fjordgløtt i perioden arbeidet pågår med de ordinære bussene. Det vil i perioden 07:00 - 09:00 og 14:00 - 17:00 på hverdager kjøre minibuss mellom Borgheim og Amundrødveien Kjærnåsveien. Det vil bli lagt til rette for en vei for gående mellom der minibussen stopper og holdeplassen Fjordgløtt. Linje 116 vil ha ordinær avgangstid fra Fjordgløtt.

Se bilde vedlagt eller Vestfold kollektivtrafikks nettside for mer info.

Kart