no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nøtterøyelever med viktig oppdrag for fylkeskommunen.

En lydhør forsamling hørt Cecilie Notø fortelle om Havhestens utfordringer. 90% av fuglene har plastpartikler i magen. Foto: Kjersti Holm

Publisert:

13.04.2018

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Førsteklassene skal utføre mikroplastkartlegging i Færder nasjonalpark.

Marin forsøpling på timeplanen.

Nøtterøy videregående skolene har nettopp startet opp et prosjekt sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Færder Nasjonalpark, som handler om marin forsøpling med fokus på plastavfall. Det er naturfagstimene som skal brukes til prosjektet. Elevene har fått i oppdrag å kartlegge marin forsøpling i og ved Færder nasjonalpark. Oppdraget ble torsdag 12. april overlevert av Cecilie Notø,  naturveileder hos Fylkesmannen.

Marin forsøpling beskrives som en av vår tids største miljøproblem. Stadig mer søppel og tapte fiskeredskaper havner i havet, og lite av dette blir fjernet. Omfanget av mikroplast i havet er lite kartlagt på verdensbasis, og i enda mindre grad i Norge.

Oppdraget som elevene har fått er følgende:

  • Kartlegge mikroplast i sedimentene (sand/jord) på utvalgte strender
  •  Analysere vannprøver for mikroplast med avanserte mikroskoper. Noen elever blir med Skjærgårdstjenesten ut for å ta vannprøver
  • Rydde strendene for plast og annet søppel.
  • Innovasjonsoppdrag: Det skal utarbeides og foreslås innovative metoder for å fjerne marint søppel og forhindre at det når havet. Klassene skal jobbe med hvert sitt tema (se oppgave- og metodebeskrivelse for utfyllende informasjon)

Resultatene skal samles i en rapport og hovedresultatene skal presenteres hos Fylkesmannen onsdag 30. mai.

Henrik Zakariassen, fagutvikler i naturfag, har hovedansvar for prosjektet og gjennomføringen på skolen. Han sier at elevene har vist stort engasjement, og de skjønner at noe må gjøres for å få ned plastforbruket og plastforsøplingen.
Flere i hans klasse ville for eksempel starte en «opprørsaksjon» på Facebook og Instagram for få redusert forbruket av plastposer og plastemballasje.

Her kan du lese oppgave- og metodebeskrivelse for oppdraget.

Cecilie Notø oppfordret elevene til å følge med på "Planet Plast", en norsk dokumentarserie som nå går hver mandag på NRK

Presentasjon av
Færder Nasjonalpark

Planet Plast NRK

Ilene våtmarkssenter