no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Hilsen fra rektor


Publisert:

11.08.2022

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Velkommen til et nytt og spennende skoleår ved Nøtterøy videregående skole!

Også forrige skoleår ble et spesielt år med korona, avlyst eksamen og opphevet fraværsgrense. Vi håper alle at vi nå er tilbake til en normal skolehverdag slik det var før pandemien.

Nøtterøy videregående skole er en moderne skole som er åpen mot samfunnet utenfor skolen, og som skal bidra til at du når dine mål for videre studier og fremtidig jobb. Vi ønsker at alle elever hos oss skal lykkes i læringsarbeidet, og for å få det til må du som elev engasjere deg slik at du lærer, trives og utvikler deg slik du ønsker.

Vi er svært opptatt av elevdemokratiet på skolen, og NVS har et aktivt elevråd og samarbeidsutvalg (SMU) som kan vise til flere konkrete resultater. Et av resultatene er bl.a. vårt nye veggmaleri, malt av kunstneren Steinar Caspari-Solvang. Elevrådet ba kunstneren lage et maleri med temaet Inkludering. Vi er veldig fornøyde med resultatet.

Lærerne på skolen skal gjøre det de kan for å følge deg opp, og hjelpe deg. For å få til dette, samarbeider lærerne i faglag og team om læremetoder, digitale hjelpemidler, vurderingssituasjoner og utviklingsarbeid. Vi har også klassens time, utviklingssamtaler og fremovermeldinger, etter en vurderingssituasjon, men husk at det ofte er din egen innsats som kreves for å lykkes.

Hos oss kan du forvente deg høy kvalitet på undervisningen, og undersøkelser viser at vi har et svært godt læringsmiljø.

Vi synes Nøtterøy videregående skole er en passe stor skole. Du blir del av et stort og mangfoldig fellesskap, og vi er opptatt av at du er trygg, og at du kan være deg selv.

Lærerne har sammen med vaktmestere, læringssenteret og kontorpersonalet, forberedt seg godt for at du skal få en fin skolestart, og et godt skoleår. Vi ser fram til å møte både nye og kjente elever onsdag 17. august.

Vi gleder oss!

Hilsen
Arild Nordahl Johnsen
Rektor