no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoledag i dress og drakt

Foto: Tekst: Marianne Haraldsen  Foto: Kjersti Holm

Publisert:

14.12.2017

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Fredag 8.desember hadde vg3-elevene i programfagene sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter en fagdag der rollespill, argumentasjon og menneskerettigheter var i sentrum

       

I regi av FN- sambandet skulle elevene gjennom rollespill lære om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. Elevene spilte representanter fra ulike land i Menneskerettighetsrådet med stor innlevelse. De aller fleste hadde også kledd seg «diplomataktig» i dress og drakt.

Et annet hovedmål med rollespillet var å øve representantene i argumentasjon og ulike forhandlingsstrategier samt treffe ulike tiltak mot voldelig ekstremisme. De to representantene fra FN-sambandet, Jonas Iversen og Kristin Flacké, ledet det hele og forklarte underveis så alt ble helt korrekt og alle prosedyrer ble fulgt. Tiltakene som representantene kom fram til, måtte sees i sammenheng med menneskerettighetene. Dessuten skulle tiltakene presenteres for de andre medlemslandene, forhandles om og til slutt stemmes over.

Spillet munnet ut i en resolusjon der Menneskerettighetsrådet kom fram til anbefalte tiltak til europeiske stater. Her var det mange elever som viste både engasjement, politisk klokskap og kunnskap - og evne til hestehandel!»

Delegater fra Ukraina og Egypt var representert