no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tema rus - hele dagen!

Bak fra v: Elevrådsleder Erlend Monstad Lund, Peder Brinchmann Solvang (Rusinfo), Kjersti Lekve (rådgiver i Fylkeskommunen), Kristin Selstrøm Moe (Pedagogisk psykologisk rådgiver i Fylkeskommunen) og Hilde Jeanette Løberg(Korus)  Foran fra v: nestleder i elevrådet Kristine Elise Slettom, Leo Ajkic og Gyril Lunde Tusvik (Rocket-man)

Av:

Kristine Elise Slettom (nestleder i elevrådsstyret)

Publisert:

07.04.2022

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Elevrådet arrangerte full temadag for hele skolen med fokus på rus og rusforebygging.

Bakgrunn for rus-dagen

Elevrådet ved Nøtterøy videregående skole tok i starten av året opp temaet rus. Årsaken til dette var at elevene selv opplevde økt bruk av rusmidler, noe Ungdata-resultatene som ble lansert i desember-21 bekreftet.
Her kom det frem at så mye som 13% av Færder-ungdommen mellom 8. trinn og vg3 har brukt cannabis det siste året, og her er vi øverst i prosentandel i fylket sammen med Horten kommune. Kommunen ligger også på en delt 3. plass når det kommer til å drikke alkohol en gang i måneden, eller oftere. Prosentandelen ungdom mellom 8. trinn og vg3, som drikker alkohol såpass hyppig, er så høy som 23%. Disse prosenttallene og resultatene bekrefter det vi selv opplever, og har dermed tydeliggjort at en endring må til.

Elevrådet tok kontakt med Korus sør, Rusinfo og Rocket-man, og det er disse organisasjonene i tillegg til Leo Ajkic, som stod for foredragene på selve rus-dagen 6. april, hvor hensikten var å lære mer om rus, og også hvordan man kan hjelpe andre som har havnet i en dårlig vane når det gjelder rusbruk.

Første del av programmet: Rusinfo og Leo Ajkic

Vi startet dagen med et foredrag fra Rusinfo der hovedfokuset var å informere elevene om ulike typer rusmidler, men også om hvordan de arbeider. Vi ble informert om at vi både kan sende inn rusrelaterte spørsmål til ung.no og at det er Rusinfo som svarer på disse, men også at vi kan bruke chattefunksjonen på deres nettside, ringe inn, eller se svar på tidligere stilte spørsmål. Alt dette får man tilgang til via deres nettside rusinfo.no.

Etter et godt foredrag fra Rusinfo kom tv-profil Leo Ajkic. Han snakket med elevene om egne erfaringer koblet til å vokse opp med rusmisbrukere i eget nærmiljø, og om hvordan rus påvirker miljøene vi er i. Leo Ajkic er bl.a. kjent for programserien "RUS" som kan sees på NRK-TV

Artikkelen fortsetter under bildene

DSC09100-artikkel.jpg
Leo Ajkic foran en lydhør forsamling i fullsatt kantine 
DSC09109-artikkel.jpg
Vit hva dere putter i dere og ta vare på hverandre, var hovedbudskapet til Leo Ajkic
DSC09083-artikkel.jpg
Rusinfo gir deg svaret på alt du lurer på om rus - helt anonymt

Refleksjonsspørsmål i klasserommene

Etter de to første foredragene gikk alle elevene til sine klasserom, der de tillitsvalgte tok over ansvaret. De drøftet påstandene «rus er gøy», «det er kult å ruse seg» og «cannabis er farlig». De svarte også på refleksjonsspørsmål som for eksempel «Hva vil det si å feste trygt?» og «Hva gjør du hvis du ser noen ruser seg med ulovlige rusmidler?».

Sterk historie om Jens - så fort kan det gå galt

Den neste bolken med foredrag startet med en presentasjon fra Rocket-Man der første del handlet om Jens som døde av en ufrivillig overdose i 2020. Moren til Jens, Gyrild Lunde Tusvik, viste bilder og videoer mens hun fortalte den sterke historien om det som skjedde med Jens. Videre handlet presentasjonen om arbeidet organisasjonen Rocket-Man driver, som har et særlig fokus på å fange opp unge mennesker som på en eller annen måte faller utenfor, sliter med rus, eller står i fare for å gjøre det. Organisasjonen har fått sin logo inspirert av en tegning Jens selv har tegnet, og den er kalt opp etter favorittsangen hans av Elton John, Rocket-man.

Dagens siste foredrag var fra Korus sør, som står for kompetansesenter region sør. Dette foredraget handlet om ungdomshjernens utvikling, og om hvordan den blir påvirket av rusmidler.

Artikkelen fortsetter under bildene

IMG-8964-artikkel.jpg
Mor til Jens, Gyrild Lunde Tusvik, fortale den sterke historien om da de mistet Jens
DSC09154-artikkel.jpg
Thomas Fjeldstad fra Rocket-Man arbeider med å gi ungdom et alternativ til rus
DSC09146-artikkel.jpg
Tegningen til Jens er utgangspunktet for logoen til Rocket-Man
DSC09155-artikkel.jpg
Tommy Sjåfjell fra KoRus snakket om hva rus gjør med hjernen, på kort og lang sikt

Hvorfor ruser folk seg?

Etter dagens siste foredrag avsluttet vi med en siste refleksjonsdel i klasserommene, hvor de tillitsvalgte igjen tok ansvar. Her ble ulike påstander om alkohol og festing drøftet før de gikk over til refleksjonsspørsmål som for eksempel «Hvis du hadde vært forelder og du mistenkte at barnet ditt tar ulovlige rusmidler, hvordan ville du tatt det opp?» og «Hvorfor ruser folk seg?».  Disse refleksjonsdelene var det elevrådet som gjennomførte med eventuell bistand fra kontaktlærer. Alle spørsmål og påstander var formulert av elevrådet.

Så var det de foresatte sin tur

På kvelden var det invitert til foreldremøte i Nøtterøy Kulturhus. Her var både de foresatte til skolens elever invitert, og også foresatte fra kommunens 10. klassinger. Programmet for foreldremøtet inkluderte organisasjonene Rocket-man og Rusinfo, som holdt omtrent samme foredrag for foreldrene som de hadde gjort for elevene tidligere på dagen.

Foreldrene fikk også se bilder fra skoledagen, og de fikk tilbakemeldinger på spørsmålene «Hvis du var forelder og du mistenkte at barnet ditt tar ulovlige rusmidler, hvordan ville du tatt det opp?» og «Hva tenker du foreldrene burde få beskjed om?»

Arikkelen fortsetter under bildene

IMG-8974-artikkel.jpg
Rektor Arild Nordahl Johnsen ønsker velkommen til møtet i Nøtterøy Kulturhus
IMG-8976-artikkel.jpg
Elevrådsleder Erlend Monstad Lund forteller om resultatene fra refleksjonssamtalene

Ikke pekefinger!

Den klareste beskjeden fra elevene til de foresatte var at man ikke må møtes med pekefinger og kjeft hvis man har brukt rus. Det ønskes heller en dialog med forståelse og kommunikasjon, hvor man kan være ærlig, og at sannheten tåles.

Her er svarene fra elevene:


image42u98.png

imageildb.png