no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Ungdata-undersøkelsen 2024

Foto: GettyImage

Publisert:

31.01.2024

Oppdatert:

01.02.2024 kl.10:44

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata blant elever på videregående skole i Vestfold. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Formålet med undersøkelsen er å få en oversikt over hva elevene gjør i fritida, gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag, gi kunnskap som kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre, og å skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

All informasjon om undersøkelsen finner du på nettsidene under

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Vestfold 2024

Informasjon til elever på videregående skole som deltar i Ungdata

Informasjon til foresatte til elever på videregående skole