no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Familieministeren inviterte ungdom til dialogmøte.

Det ble gode diskusjoner og ivrig debatt på familieministerens kontor da ungdom fra fylkeselevrådene møttes i dialogmøte.

Publisert:

11.12.2019

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Torsdag 21. november var Sivert Abrahamsen og Alexandra Øhre Smith fra Nøtterøy vgs på besøk hos familieminister Kjell Ingolf Ropstad. De deltok på det årlige dialogforumet som har som formål å styrke ungdoms muligheter til å kunne ha innflytelse på statlig nivå i saker som anngår dem. Les Siverts rapport fra møtet.

Vi hadde to begivenhetsrike dager som inneholdt markering av barnekonvensjonen som fylte 30 år, møte med KS angående hvordan de kan spille en rolle i, og styrke medvirkning for ungdom og til slutt dialogforumet med ministeren.

Vi var representanter fra alle fylkenes elevråd/ungdomsråd som spiste lunsj på barne- og familiedepartementet, og deretter møtte barne- og familieministeren, Kjell Ingolf Ropstad på dialogforum. Dette er en 10 år lang tradisjon som vil fortsette fremover.

Representantene var enige om at de opplevde at de ble hørt og tatt på alvor, og vi fikk muligheten til å gi innspill på viktige saker som angår ungdom.

Temaer som ble diskutert var:

Medvirkning

 • Veiledning og opplæring for ungdomsråd. 
 • Digital veileder og ønske om god folkevalgtopplæring som er tilpasset ungdom.  
 • Koordinatorstilling for ungdomsrådene. Stillingens størrelse, innhold og rolle. 
 • Nasjonalt ungdomsråd. 

Helse

 • Seksualundervisning
 • Undervisning om psykisk helse
 • Handlingsplan mot selvmord
 • Funksjonshemmede barns rettigheter
 • Syke barns rettigheter
 • Styrking av skolehelsetjenesten
 • Elevtjenester i skolen.

Deltakelse på fritiden

 • Hvordan få alle til å delta, og hva er barrierene for å delta?

Fylkeselevrådsrepresentanter fra hele landets sammen med familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Familieministeren spanderte lunsj på deltagerne. Vestfolds fylkesrepresentanter Alexandra Øhre Smith og Sivert Abrahamsen fra Nøtterøy vgs til venstre i bildet.