no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Unikt samarbeid mellom Nøtterøy vgs og ungdomskolene i nye Færder kommune

Tekst: Anita Eikeland Larsen Foto: Maryann Rosenhave

Publisert:

22.09.2017

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Delte tanker og meninger om digitale medier.

Elever på Nøtterøy videregående skole inviterte onsdag 20. september, elever fra ungdomsskolene Borgheim, Teigar og Tjøme til felles dag med temaet digitale medier. Dette er et tema som opptar elevene, og utgangspunktet for konferansen er hvordan forebygge netthets, og hvordan bruke digitale medier på en positiv måte.

 Samarbeidsgrupper på tvers av alder og skole. Vi lærer av hverandre og deler meninger og synspunkter

Dansere fra Extend åpnet konferansen med flott dans som belyste problematikken på en veldig god og illustrativ måte.

Rektor Anita Eikeland Larsen ønsket velkommen og minnet om hvor viktig det er at vi tar godt vare på hverandre og hvor galt det kan gå når barn og unge blir utsatt for mobbing på nettet.
Jurist og lærer ved Nøtterøy vgs., Jonas Amundsen oppdaterte elevene på lovverket rundt bruken av digitale medier. Elevens reaksjon var at det var flott å få denne kunnskapen. Det var få elever som visste nok om hvor strengt lovverket både er og blir praktisert.

 Studierektor Maryann Rosenhave snakket om hvordan vi kan bruke internett positivt.
I foredraget til Maryann Rosenhave, studierektor ved Nøtterøy vgs. fikk elevene innsikt i hvordan internett har åpnet mulighetene for kunnskap og bekjentskap langt utover landegrensene. Elevene ble også oppfordret til å tenke gjennom hvem de er på nett. Hvordan ser deres «digitale tvilling» ut?  Hvordan bruke internett og digitale medier positivt? Mange elever innrømmet at de hadde tenkt alt for lite gjennom hvordan de blir oppfattet på nett, og opplevde også dette foredraget som veldig nyttig.

Elevene ved de fire skolene hadde på forhånd laget ulike caseoppgaver som ble brukt på konferansen, og det var stor aktivitet og høyt engasjement blant deltakerne gjennom hele dagen.

Her er noen uttalelser fra de som deltok på konferansen:

- Det beste med dagen har vært å diskutere med andre lever på tvers av klasser og skoler. Ble inspirert til å gjøre (den allerede supre) skolen til et enda bedre sted. Veldig bra opplegg, har vært spennende å lære om internett også
Lilja 16 år,

- Jeg synes noe av det beste vi gjort i løpet av dagen, var å få innspill til hvordan folk tenker, både fra egen og andre skoler. Det har vært veldig interessant å få høre på de to forelesningene.
Isabelle 16 år

- Jeg synes det har vært positivt å være i dialog med ungdomsskoleleverne i nærområdet, hvor vi har reflektert og diskutert rundt viktige temaer som omhandler ungdom og sosiale medier
Sondre 18 år

- Det beste med dagen har vært å kunne dele tankene/meningene sine med elever fra de andre skolene rundt i nærheten. Da er det også en selvfølge å høre på andres meninger og perspektiv på de aktuelle sakene. Besøke og se litt hvordan Nøtterøy vgs. er.
Ada Medea 15 år

- Det var spennende å høre om konsekvensene av å krenke noen digitalt. Lærte ting jeg ikke var helt bevisst på
Shqiponje 18 år

- Det beste med dagen var å bli kjent med noen nye mennesker.
Truls 12,5

- Flott å være sammen med så mange ulike elever og drøfte felles utfordringer/interesser og se felles engasjement
sosiallærer Tjøme us

- Veldig positivt at elever fra de forskjellige stedene møtes og kan gi hverandre ideer og mange gode råd. Positivt at både 13 – og 17-åringer jobber så fint sammen.
sosiallærer Borgheim us.