no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Velkommen til et nytt skoleår!

Konstituert rektor Arild Nordahl Johnsen Foto: K. Holm

Publisert:

14.08.2019

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Les rektor Arild Nordahl Johnsens hilsen til skolens elever.

Velkommen til et nytt og spennende skoleår ved Nøtterøy videregående skole!
Spesielt velkommen til dere som skal begynne i vg1 på helse- og oppvekstfag og det studiespesialiserende programområde.

Nøtterøy videregående skole er en moderne skole som er åpen mot samfunnet utenfor skolen, og som skal bidra til at du når dine mål for videre studier og fremtidig jobb. Vi ønsker at alle elever hos oss skal lykkes i læringsarbeidet, og for å få det til må du som elev engasjere deg slik at du lærer, trives og utvikler deg slik du ønsker.

Lærerne på skolen skal gjøre det de kan for å følge deg opp og hjelpe deg. For å få til dette samarbeider lærerne i faglag og team om læremetoder, digitale hjelpemidler, prøver og utviklingsarbeid. Vi har også klassens timer, utviklingssamtaler og fremovermeldinger, etter en vurderingssituasjon, men husk at det ofte er din egen innsats som kreves for å lykkes.

Hos oss kan du forvente deg høy kvalitet på undervisningen. Undersøkelser viser at vi har et svært godt læringsmiljø og er den skolen med minst mobbing i Vestfold.

Vi synes Nøtterøy videregående skole er en passe stor skole. Du blir del av et stort og mangfoldig fellesskap, og vi er opptatt av at du er trygg og at du kan være deg selv.
Lærerne har sammen med vaktmestere, læringssenter og kontorpersonalet, forberedt seg godt for at du skal få en fin skolestart og et godt skoleår.

Vi ser fram til å møte både nye og kjente elever mandag 19. august. Vi gleder oss!

Hilsen
Arild Nordahl Johnsen
Konstituert rektor