no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Minoritetsrådgiver

Linn Eskedal er IMDis minoritetsrådgiver ved skolen.

Linn Eskedal-2.jpg

 • Opplever du at friheten din er begrenset?
 • Lever du et dobbeltliv?
 • Er det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

Hva kan jeg hjelpe deg med?

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv.  Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte meg dersom du opplever:

 • Strenge grenser hjemme
 • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
 • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
 • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
 • Vold, trusler eller tvang
 • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
 • Er bekymret for en reise til utlandet
 • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
 • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
 • Spørsmål knyttet til seksuell legning


I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Hvordan kommer du i kontakt med meg?

Jeg er på skolen:

Torsdager i partallsuker  -  Helsesykepleier sitt kontor

Fredager i oddetallsuker  -  Kjøkkenrommet 053

Mail: lesk(at)imdi.no  eller linn.eskedal(at)vtfk.no    
Telefon: + 47 40217266    Facebook: Linn MinoritetsrådgiverIMDi illustrasjon


Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/

Publisert: 08.06.2020 Oppdatert: 15.09.2020 kl.16:56