no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Studie- og yrkesveiledning

Foto: GettyImages                                                                                                       

Rådgiverene har ansvar for yrkes- og studieveiledning.
Rådgivernes hovedoppgaver er:

 • Individuell studieveiledning
 • Orientering om høyskoler og universiteter
 • Orientering om opptakskrav, søknadsprosedyrer og søknadsfrister
 • Arrangere turer til utdanning- og yrkesmesser

Karriereveiledning

I løpet av skoleåret har vi dette på planen:

Vg1
 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesvalg)
 • Valg programfag (ST)
 • Valg programområde (HO)
Vg2
 • Utfylling Egenerklæring, besøk fra Forsvaret
 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesvalg)
 • Valg programfag (HO og ST)
 • Valg programområde (HO)
 • Forberedelse til lærlingtiden
Vg3
 • Besøk fra Forsvaret, Ansa (utenlandsk utdanning), Folkehøgskolene og erfaring fra tidligere elever.
 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesvalg)
 • Universitetsturneen
 • Samordna opptak, hjelp til å søke

Valg av utdanning og yrke

Det er mange utdannelser og yrker å velge i, og da er det godt med hjelp i søkeprosessen. Under har vi samlet interessetester og aktuelle nettsider som kan hjelpe deg med å ta riktig valg:

Interessetester

Karriereverktoy.no                        

Alle videregående skoler i Vestfold og Telemark benytter Karriereverktøy. Verktøyet hjelper deg å finne dine interesseområder og dermed utdanninger og yrker som passer for deg. Rådgiver vil gi tilgang og innføring i bruk av verktøyet i løpet av VG1, ønsker du å forske på egenhånd før den tid ber du rådgiver om passord.

Jobbkompasset.no

Et verktøy utarbeidet av Utdanning.no som også hjelper deg til å enklere å finne frem til utdanninger og yrker som passer deg.

Høyere utdanning Norge

Utdanning.no

Et statlig nettsted for informasjon om utdanningstilbud, yrkesvalg og utdanningssystemet. Mange gode verktøy som er verdt å prøve ut.

Sammenlign – sammenlign yrker og utdanninger

Karakterkalkulatoren – regn ut hvor mange poeng du har, og se hvilke studier du kan komme inn på.

Studievelgeren – sjekk hvilke studier du kan komme inn på med karaktersnittet ditt.

Karriereveiledning – snakk med ekstern veileder om utdanning og yrker.

Samordnaopptak.no

Nettstedet for å søke opptak til utdanning i Norge. Har også en oversikt over opptakskrav og poeng, tidligere studieoversikter og utdanning fra utlandet.

vilbli.no

Oversikt over utdanningsprogram på videregående skoles nivå. Viser også hvilke skoler som tilbyr ulike utdanningsprogram, inntaksregler og poengberegning mm.

 

Høyere utdanning utlandet

Ansa.no                                           

Veileder og informerer om studier i utlandet, gratis! De har god oversikt over hva du kan studere og hvor, søknadsprosess, opptakskrav, opptakstester, språktester og finansiering.

Sonor.no                                         

Som Ansa, gir gratis informasjon om studier i utlandet. Sonor har god oversikt over samarbeidsuniversitetenes tilbud og søkeprosess.

Across the pond                 

Gir studieveiledning for studier i Storbritannia (England, Skottland, Nord-Irland og Wales).

Utdanning i Forsvaret

I tillegg til førstegangstjenesten tilbyr Forsvaret en rekke utdanninger på ulike nivåer, fagbrev til bachelorløp. Du kan ta utdanning i Forsvaret uten å ha vært i Forsvaret tidligere. Fordel med utdanning i Forsvaret er at du er sikret jobb etter utdanning. Under utdanning dekkes kost og losji og studielån er ikke nødvendig. Utdanningene byr på både teori og praksis og kan bygges på både i og utenfor Forsvaret. Mer finner du på forsvaret.no.

Folkehøgskole

Vil du gjøre noe helt annet før du begynner å studere, - et annerledes år? Folkehøgskolene utfordrer deg på en ny måte, du lever tett på mange andre ungdommer, kan fordype deg i mange spennnende fag, lære mye nytt og reise på turer. Mer om dette finner du på folkehogskolene.no

Utvekslingsår

Når du er elev ved en videregående skole i Norge har du mulighet for å studere et år i utlandet, vanligvis på VG2. Mer informasjon finner du her: Elev ved NVS/Utveksling.

Generell informasjon:

Nedenfor finner du lenker til nettsteder der vi som rådgivere kan anbefale deg å søke informasjon:

 • vilbli.no  Gir informasjon om videregående opplæring
 • samordnaopptak.no   Gir informasjon om studiemuligheter og opptakskrav ved universiteter og høgskoler.
 • utdanning.no  Gir informasjon om utdanningsmuligheter i Norge.
 • lanekassen.no Gir informasjon om rett til lån og stipend til videregående- og høyere utdanning.
 • nokut.no  Nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning i utlandet.
 • arbeidsplassen.nav.no  Alt av arbeid samlet på en plass
 • folkehogskole.no  Gir informasjon om alle folkehøgskolene i Norge.
 • mil.no  Gir informasjon om utdanningsmuligheter i forsvaret.
 • studievalg.no  Gir informasjon om studiemuligheter i Norge og i utlandet.
 • bjorknes.no  Privat videregående skole i Oslo for de som ønsker å ta opp fag.
 • you-portalen.no (digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning)
 • siu.no (senter for internasjonalisering og høyere utdanning i utlandet)
Universiteter i Norge:
Høyskoler i Norge:

Finn alt om høyskoler i Norge på Utdanning.no

 • aho.no (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo)
 • nhh.no (Norges handelshøgskole i Bergen)
 • nih.no (Norges idrettshøgskole i Oslo)
 • nmh.no (Norges musikkhøgskole i Oslo)
 • veths.no (Norges veterinærhøgskole på NMBU Ås)
 • khib.no (Kunsthøgskolen i Bergen)
 • khio.no (Kunsthøgskolen i Oslo)
 • ndh.no    (Norges dansehøyskole)
 • bi.no    (Handelshøgskolen BI)

 

Utdanning/kurs i utlandet:
 • ansa.no   (gir informasjon om utdanningsmuligheter i Europa)
 • ploteus.no   (gir informasjon om utdanningsmuligheter i Europa)
 • eurodesk.no   (gir informasjon om utveksling og arbeidspraksis i utlandet
 • kaleidoskopet.com  (gir informasjon og reportasjer om ulike utdanningssteder rundt i verden)
 • bjorknes.no   (agentbyrå for utdanning i utlandet)
 • britishcouncil.no   (gir informasjon om utdanningsmuligheter i Storbritannia)
 • gatewaycollege.no   (administrerer ulike studier i utlandet bl.a. exphil på Bali, Mexico, Brasil, Cuba m.m)
 • Gostudy.no   (agentbyrå for studier i utlandet)
 • out.no   (agentbyrå for enkelte universiteter i utlandet)
 • Sonans Interstudies.no   (agentbyrå for enkelte universiteter i Europa)
 • kilroyeducation.no   (agentbyrå for internasjonal utdanning)
 • ef.com   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)
 • afs.no   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)
 • aspecthighschool.com   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)
 • sts-education.no   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)
 • yfu.no   (privat byrå for ungdomsutveksling)
 • gospeak.no  (privat byrå for utveksling til USA) 
 • sprakreisebyraet.no   (privat byrå for språkreiser rundt i Verden
 • studyacrossthepond.com (informasjon om høyskoler og universiteter i Storbritannia)

Universitetsturneen

I februar hvert år får vi besøk av mange av universitetene i Norge, her kan du selv fordype deg i de ulike universitetenes studietilbud

Universitetsturneen

 

 

Publisert: 08.06.2020 Oppdatert: 07.03.2024 kl.10:22