no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Helsefagarbeider

Helsefagarbeider er et nytt fag som erstatter de yrkene som tidligere hadde tittel som hjelpepleier og omsorgsarbeider.
Foto: Kjersti Holm

Hva gjør en helsefagarbeider?

De vanligste arbeidsplassene for helsefagarbeidere er innen hjemmebaserte tjenester, bo- og behandlingssenter, helsehus eller i bofellesskap. Du kan også arbeide på sykehus, innen psykisk helsevern og i andre institusjoner med ulike omsorgs- og behandlingstilbud i offentlig og privat sektor.

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og av spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer blant annet observasjon, rapportering og iverksetting av forebyggende og behandlende tiltak.
Helsefagarbeideren utøver sitt fag med utgangspunkt i pasientens/brukerens forutsetninger og behov der målet blant annet er å forebygge ensomhet, fremme mestring og legge til rette for et mer aktivt liv.

Slik jobber vi

Programfagene utgjør en helhet, og opplæringen er tverrfaglig og praksisnær. Dette betyr at du kommer til å jobbe med flere fag samtidig, både i teori og ved praktisk øvelse i egne praksisrom.
Bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi inngår i opplæringen. Vi har blant annet egen pasientsimulator som benyttes til ferdighetstrening i å utføre aktuelle sykepleieprosedyrer som for eksempel observasjon av puls, blodtrykk og respirasjon.


Utplassering i arbeidslivet er en viktig del av praksisundervisningen og i løpet av Vg2 er elevene ute i bedrift hvor de følger sin veileders turnus i 5 uker om høsten - og 5 uker om våren. Du vil også få tilbud om å søke om å få gjennomføre to av praksisukene i Krakow, Polen.


Gjennom utplasseringene knyttes kontakter med arbeidslivet, og elevene får både mulighet til å vise hva de kan, og til å lære mer. For mange er dette første skritt på veien mot en lærlingeplass.
Etter to år i skole er det to års læretid. Læretiden avsluttes med fagprøve. Når fagprøven er bestått, søker du om autorisasjon som helsefagarbeider. Faget benevnes som helsearbeiderfaget.

 

DSC05443-2.jpg

Du må være innstilt på

Opplæringen skal bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne til samhandling med mennesker med ulike hjelpebehov.
Yrket krever grunnleggende kunnskaper i sykdomslære, pleie og omsorg, og personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må være flink til å ta ansvar, se andres behov og like å arbeide med mennesker. Det kreves også evne til selvstendig arbeid som å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid. I tillegg legges det vekt på å utvikle holdninger som toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold. Det er viktig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Helsefagarbeideren samarbeider med flere andre yrkesgrupper som for eksempel sykepleiere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

DSC05345-750px.jpg

DSC05356-750px.jpg
DSC05450-750px.jpg
Veien videre


Etter endt fagbrev kan du ved fagskolen i Vestfold utdanne deg videre innen Helse, aldring og aktiv omsorg og psykisk helsearbeid og rusarbeid.
Hvis du beveger deg utenfor Vestfold, har du i tillegg muligheten til å velge blant annet barsel- og barnepleie, kreftomsorg og lindrende pleie, miljøarbeid, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, rehabilitering og veiledning. Du kan nå også søke direkte inn på sykepleiehøgskolen uten å ta generell studiekompetanse først.

Her kan du se en film om Julie som er helsefagarbeider

Her kan du se en liten film om  hvordan det er å være helsefagarbeider

Les mer om helsearbeiderfaget her

Publisert: 24.02.2018 Oppdatert: 26.06.2020 kl.12:08