no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
66937
Skisse av en mulig bru og ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden.
Foto: Bypakke Tønsberg-regionen

Ny fastlandsforbindelse fra Færder

Bypakke Tønsberg-regionen utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse. En ny bru skal gi en samfunnssikker vei til øyene, og samtidig avlaste Tønsberg sentrum og Teie for biltrafikk. Den nye fastlandsforbindelsen gir også bedre framkommelighet for bussene på dagens veinett.

Det bor ca. 27 000 mennesker i Færder kommune. Alle er avhengig av en robust, sikker og effektiv transportløsning til fastlandet - en ny fastlandsforbindelse som er til å stole på.

Avlaste bysentrum for biltrafikk

Den nye fastlandsforbindelsen skal avlaste Tønsberg sentrum for biltrafikk, og være en trafikksikker og pålitelig forbindelse til og fra øyene. Forbindelsen er en forutsetning for å utvikle et godt kollektivtilbud og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett mellom øyene og fastlandet. Den vil lette framkommeligheten og forutsigbarheten i reisetid for alle trafikantgrupper, og ha en positiv virkning både for varetransport, næringstrafikk, handlereiser og arbeidsreiser.

Bedre framkommelighet for bussene

En ny fastlandsforbindelse vil gi en bedre mulighet til å bruke gatene i Tønsberg sentrum på en annen måte. Bussene får bedre framkommelighet på dagens veinett og Nedre Langgate blir en bygate med beskjeden biltrafikk. Dette gir mange nye møteplasser, noe som gjør byen mer attraktiv.

Den nye fastlandsforbindelsen vil også avlaste Teie og andre bynære områder for biltrafikk og gjøre disse områdene til mer trivelige og attraktive steder å bo og leve.

På dagens Kanalbru skal det legges til rette for kollektivtrafikk, med prioritering for buss til og fra byen.

Hold deg oppdatert om siste nytt om fastlandsforbindelsen 

Nederst på denne siden finner du en oversikt over alle aktueltsakene Bypakke Tønsberg-regionen har publisert om framdriften i arbeidet med ny fastlandsforbindelse. 

De politiske organene i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune behandler også saker om fastlandsforbindelsen. Vil du holde deg oppdatert, er disse møtene også verdt å følge med på. Agenda og møtepapirene finner du på partenes hjemmesider.

Du kan også følge Bypakke Tønsberg-regionen på Facebook for å få oppdateringer.

 

Arild Olav Vestbø
Planlegging
Nils Brandt
Delprosjektleder/faglig leder Statens vegvesen

Publisert: 23.06.2017 Oppdatert: 22.04.2024 kl.10:50