no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Besøk fra Antirasistisk senter i regi av biblioteket


Publisert:

14.11.2019

Oppdatert:

19.06.2020 kl.16:31

Ervin Kohn, nestleder i Antirasistisk senter og forstander i det Mosaiske trossamfunn var invitert til skolen 13.11 for å informere om arbeidet sitt. Han tok opp ulike temaer knyttet til rasisme og antisemittisme.

Det ble en forelesning om rasisme, frykt, fordommer, hat og vold. Ervin Kohn snakket også om hvor viktig identitet og tilhørighet er for oss alle, - i det å være trygg i seg selv. Våre fordommer påvirker holdningene vi har til hverandre. Det er lett å gruppere hverandre etter egne fordommer. Engasjerte elever deltok med spørsmål og det ble en fin dialog.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Deres visjon er et kulturelt mangfold og et sosialt rettferdig samfunn.De jobber med å avdekke og dokumentere rasisme,  bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering. I denne sammenheng er det viktig med mobilisering av personer med minoritetsbakgrunn.

Markering av krystallnatten 2019 fra statsministerens kontor

Besøk fra Antirasistisk senter. Bilde av Ervin Kohn og Raghad Jasmine Jalghoum


Emneord:

Arrangement