no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Informasjon fra incestsenteret i Vestfold


Publisert:

11.06.2018

Oppdatert:

18.08.2020 kl.14:33

Kristine Gøthesen informerte våre Vg1 HO klasser om det viktige arbeidet på senteret. Incestsenterets målsetning er å bekjempe incest ved å påvirke til forandring av de faktorer i samfunnet som er med på å opprettholde seksuelle overgrep mot barn.

Incestsenteret i Vestfold er en offentlig godkjent stiftelse drevet av kvinner og menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, pårørende og annen nær familie til utsatte barn og voksne etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”. Senteret er bygd for å være et ” fri-sted”, mest mulig lik et hjem, hvor utsatte kan komme når som helst på døgnet etter behov.