no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Matematikkurs for GLU-studenter (nasjonal deleksamen)

På kurset vil vi forsøke å lære deg til å bestå nasjonal deleksamen i matematikk (GLU). Vi mener at grunnmuren for at du skal kunne bestå, er at du kan grunnleggende matematikk. Ellers hjelper det lite å kunne matematisk didaktikk. Og i tillegg vil vi jobbe med eksamenstrening til nasjonal deleksamen. Kurset er gratis for deg og gjennomføres på vegne av og i samarbeid med USN.

Hvordan lykkes du?

Du må sette et mål om å:

  • Jobbe jevnt, iherdig og med fokus
  • Øke kompetansen i grunnleggende matematikk

Tenker du selv at matematikkunnskapen må heves, så kan det være lurt å jobbe med dette også før kurset starter. Fordi ca. 10 uker på kurs kan være kort tid for å øke forståelsen.

Du må jobbe godt ved å gjøre hjemmearbeidet og møte til sanntidsundervisning.

Oppstart, slutt og eksamen

Undervisning starter i uke 9 og avsluttes i uke 20, totalt ca. 10 uker (fri i påsken + noen fridager):

Undervisningsstart: Onsdag 28. februar eller torsdag 29. februar, kl. 18:00-19:30
Undervisningsslutt: Torsdag 16. mai eller annet avtalt tidspunkt med faglærer.
Nasjonal deleksamen (GLU 1-7 og 5-10) er planlagt tirsdag 23. mai.

Opptakskrav

For å delta på kurset kreves det:

  • Studentstatus på grunnskolelærerutdanningen
  • Gjennomført undervisning i matematikk 1, men ikke bestått nasjonal deleksamen
  • Planlagt konteeksamen i nasjonal deleksamen (GLU 1-7 eller GLU 5-10) 23. mai 2024 

Påmelding

Det åpnes for påmelding den 15. november 2023 og det gjennomføres løpende påmelding. Påmeldingen avsluttes når kurset er fulltegnet eller senest 15. februar 2024. 

I påmeldingen velger du ett av følgende alternativer:

  • Alternativ 1: Onsdager kl. 18:00-19:30
  • Alternativ 2: Torsdager kl. 18:00-19:30
  • Alternativ 3: Jeg kan begge tidspunkter

I valg av tidspunkt velger vi det alternativet som passer best for flest påmeldte.

I påmeldingen må du bekrefte at du kvalifiserer deg til kurset. Bekreftelsen kan være et utklipp av resultat (ikke bestått) fra nasjonal deleksamen eller et bilde som viser at du ikke fikk møtt til nasjonal deleksamen.

Påmelding er stoppet fordi kurset er fulltegnet

 

Påmelding er stoppet fordi kurset er fulltegnet

Hvordan foregår undervisningen?

Se denne siden for en forklaring på hvordan undervisningen gjennomføres. På dette matematikkurset møtes lærer og elevene til sanntidsundervisning i to ganger 90 minutter. 

Dette trenger du av utstyr

Matematikkurset gjennomføres som nettundervisning.
Krav til utstyr er PC, webkamera, mikrofon og stabil internettforbindelse.

Læringsmateriell

Du får tilgang til digitale læringsressurser som video, oppgaver og eksamenstrening. Disse jobber du med mellom hver undervisningsøkt, slik at du stiller forberedt til ukens tema i sanntidsundervisningen. 

Microsoft Teams brukes til kommunikasjon og deling av fagstoff. Som digitalt klasserom brukes Adobe Connect.

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset - kontakt oss på tlf 33 07 91 00 og trykk 3 (på dagtid), eller send en henvendelse til: nettskolesupport@vtfk.no