no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Hvordan foregår nettundervisning?

Her finner du informasjon om hvordan nettundervisning i digitale klasserom fungerer. Du kan også lese mer om hvilke utstyr eleven vil trenge, samt hvilke systemer og læringsressurser vi benytter.
Foto: Dinamo

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen består av hjemmearbeid med e-læring (omvendt undervisning) og påfølgende sanntidsundervisning (dvs. klasseroms- og grupperoms-undervisning) i et digitalt klasserom.

I hjemmearbeidet får eleven presentert lærestoff i e-læringen med video, tekst og/eller lydfiler. Læreren kan se hva elevene har gjort i hjemmearbeidet og kan tilpasse læringsarbeidet deretter for elevene, blant annet ved å la elevene sette ord på sin læring gjennom muntlig og skriftlig aktiviteter, for eksempel gruppearbeid og ved å la elevene jobbe på ulike fagnivåer.

Hjemmearbeid med påfølgende sanntidsundervisning gjentas to ganger pr. uke, som vist i figuren under (gjelder for et 5 timersfag). I tillegg får elevene flere fysiske samlinger (oppstart, realfagsamling/språkreise, kinesisk nyttårssamling), veiledning, fagsamtaler, og heldagsprøver vår og høst.

Se også videoen under for hvordan undervisningen gjennomføres

IKT-behov for elev

Elevene kan sitte enten hjemme, på sin lokaleskole, eller et annet egnet sted, hvor de trenger følgende utstyr:

  • PC/Mac (anbefales)
  • Hodetelefoner med mikrofon og USB-tilkobling (godt utstyr er veldig viktig)
  • Webkamera (innebygd i PC/Mac eller eksternt kamera)
  • God internetttilkobling 

 

IKT-systemer og læringsressurser

  • Digitalt klasserom: Adobe Connect
  • Læringsplattform (LMS): Teams OneNote klassenotatblokk
  • Andre verktøy: Microsoft365 (Word, Excel, PowerPoint, osv.)
  • Digitale læringsressurser: Blan annet Campus Inkrement, AskStudio, Digilær.no, og egenutviklede ressurser. 

Vi benytter programvaren Adobe Connect til sanntidsundervisning i digitalt klasserom. Programmet har gode funksjonalitet og er tilpasset nettundervisning.

For e-læring brukes blandt annet plattformen Campus Inkrement. Fagene matematikk R1 og R2, informasjonsteknologi, og fransk III bruker lærebøker i tillegg, enten papir- eller digitale bøker.

Forsering matematikk 1T benytter Digilær.no, som er Utdanningsdirektoratets egenutviklede e-læringsressurs.

 

 
 

Publisert: 08.12.2020 Oppdatert: 16.05.2023 kl.12:44