no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Undervisning og prosjekter

Nettskolen Vestfold er et ledende kompetansemiljø innen sanntidsundervisning i digitale klasserom og læringstøttende teknologi. Vi tilstreber å ha oversikt over hva som rører seg på markedet innen e-læring og læringsstøttene teknologi til enhver tid. Utfra denne kunnskapen tar vi avgjørelser på hva som er mest hensiktsmessig å bruke for å skape læring.