no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Eksterne prosjekter

Nettskolen Vestfold har flere samarbeidsprosjekter blant annet med Utdanningsdirektoratet (UDIR) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Foto: Photo by Clark Tibbs on Unsplash

Forsering matematikk 1T i samarbeid med UDIR  

Nettskolen Vestfold drifter sammen med Nettskolen Nordland i regi av UDIR forsering matematikk 1T for ungdomsskoleelever.

Matematikk 1T er den teoretiske varianten av matematikk første året på videregående skole. Faget er en viktig del av grunnlaget for videre studier i matematikk og realfag, samt yrker som krever god matematikkfaglig forståelse. 1T er et tilbud for elever på ungdomstrinnet som har behov for større utfordringer i matematikkfaget. Digilær er plattformen som benyttes. På Digilær.no får eleven mulighet til å forsere faget mens de fortsatt går på ungdomsskolen. Undervisningen foregår på nett slik at en kan være elev i 1T uavhengig av hvor en bor. Les mer under fanen fag og kurstilbud, eller klikk deg inn på digilaer.no 

Matematikkurs P/P-Y for opptak til lærerutdanning

I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr Nettskolen Vestfold fagene 1P, 2P, 1P-Y og 2P-Y. Dette er et tilbud for deg som som ønsker å kvalifisere deg til matematikkravet for opptak til lærerutdanningene. Et av kravene for å kvalifisere seg til lærerutdanningen er gjennomsnittkarakter 4 i matematikk. Når du regner ut gjennomsnittskarakteren, må du huske at alle karakterene teller, både standpunkt og eksamen. Kurset vil være en erstatning for forkurs i matematikk for lærerstudenter som nå er avviklet.

For mer info og påmelding klikk på fag og kurstilbud

Eller besøk USN sine nettsider

 
 
 
 

Publisert: 08.12.2020 Oppdatert: 06.04.2022 kl.11:19