no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elev ved Nettskolen

Nettskolen Vestfold er en avdeling på Horten videregående skole, Norges mest moderne videregående skole med miljø og læring i fokus.  Ofte har den fysiske obligatoriske oppstartsamlingen for nettelever blitt gjennomført her.
Bilde fra Horten videregående skole, en flott ny skole som ble tatt i bruk høsten 2019.

Ofte stilte spørsmål?

 

Må jeg ha på kamera i Nettundervisningen? 

Ja

Når gjennomføres Nettundervisningen? 

Timeplan som viser når ndervisningen gjennomføres:  
https://www.vtfk.no/skoler/horten-vgs/meny/opplaringstilbud/nettundervisning/nettundervisning/praktisk-informasjon/#heading-h2-3

Når får jeg læreboka? 

Dersom du er eleve ved en av de videregående skolene i Vestfold og Telemark, blir læreboka sendt til biblioteke på din skole - biblioteket gi deg beskjed når du kan hente boka. 

For dere som ikke er elev ved en videregående skolene i Vestfold og Telemark, blir boka/bøkene sendt direkte til din hjemadresse.

Bøkene sendes fortløpende, etterhver som vi i Nettskolen får bøker fra forlaget.

Hva bruker vi Adobe Connect til ? 

Adobe Connect er vårt undervisningsrom på nett. 
I tillegg til selve undervisningen brukes Adobe Connect til kommunikasjon, gruppearbeid og deling av fagstoff.  

IKT-behov for elever ? 

Elevene kan sitte enten hjemme, på sin lokaleskole, eller et annet egnet sted, hvor de trenger følgende utstyr:

  • PC, Chromeboock eller Mac
  • Tablet kan fungere, men arbeidsflaten oppleves som ikke spesielt godt egnet  
  • Hodetelefoner med mikrofon og USB-tilkobling (godt utstyr er viktig)
  • Webkamera (innebygd i PC/Mac eller eksternt kamera)
  • God internetttilkobling 
Hvordan lykkes som Nettskoleelev ? 

Undervisningen er lagt opp slik at du forbereder deg før sanntidsundervisningen ved at du gjennomgår teori og løser enkle oppgaver. 
I timen med læreren gjennomgås oppgavene og du kan stille spørsmål direkte eller anonymt via chat etter forum. Så enkelt :) 

Trivsel og læring

Vi ønsker å gi elever et godt læringsmiljø. Det skjer ved at man har en trygg opplevelse når man deltar på skolen. Da er det viktig å få en trygg skolestart og blir mer kollegialt kjent med andre elever.

Nettskolen Vestfold bruker derfor en metode som heter VIP Makkerskap. Her øver du på å være en god kollega med de andre i klassen. Det skaper trivsel og vil også være en god forberedelse til videre studier og arbeidsliv.

VIP Makkerskap er laget for å brukes i fysiske klasserom, og vi bruker det tilpasset til nettklasserom.

Her kan du lese mer om hva VIP-Makkerskap er:

Til elever: Til eleven vgs 23,24.pdf

Til foresatte: Til elevens foresatte vgs 23,24.pdf

Metoden VIP-Makkerskap er utarbeidet av Vestre Viken helseforetak, for å bedre psykisk helse i skolen, slik at elever trives bedre. For mer informasjon kan du også lese på deres hjemmesider:

vestreviken.no

Formelle forhold

Informasjon om formelle forhold ligger på Horten videregående sin hjemmeside.

Vi har linket til noen viktige formelle forhold nedenfor:

Timeplan 2023-2024

 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
16.00-16.30

Fysikk 1

Fysikk 2 (16.15)

Matematikk S2

Tysk III

Matematikk R2 (16.15)

Matematikk R1 (B-klassen, 16.15)

Fysikk 2 (16.15)

Tysk III

Matematikk R2 (16.15)

16.30-17.00

Fysikk 1

Fysikk 2
(til 17.15)

Matematikk S2

Tysk III

Matematikk R2
(til 17.15)

Spansk III

Matematikk R1 (B-klassen, til 17.15)

Fysikk 2
(til 17.15)

Tysk III

Matematikk R2
(til 17.15)

Spansk III

17.00-17.30  

Spansk III

Fransk III

Matematikk 1

Matematikk S2

Spansk III

Fransk III

17.30-18.00 Matematikk R1 (B-klassen)

Fransk III

Matematikk 1

Matematikk R1 (A-klassen)

Matematikk S2

Fysikk 1

Fransk III

Matematikk R1 (A-klassen)

 

18.00-18.30 Matematikk R1 (B-klassen) Matematikk R1 (A-klassen) Fysikk 1 Matematikk R1 (A-klassen)

Prøveplan 2023-2024

Prøve-og fagsamlingsplan - Nettskolen Vestfold 2023-2024 19.04.24.pdf

Dekning av reise til og fra fysiske obligatoriske samlinger

Dersom du er elev fra annen fylkeskommune enn Vestfold og Telemark fylkeskommune

Henvend deg til hjemskolen for hvordan du kan få dekket din reise.

Dersom du er elev i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Som deltager får du dekket reise til og fra de fysiske obligatoriske samlingene. Du må selv legge ut beløpet til reisen (tog, buss, bil) mens du reiser. Når reisen er ferdig, leverer du inn reiseregning med kvitteringer i en Forms-undersøkelse. 

Utbetaling av reiseregninger gjøres så langt man rekker den 12. i hver måned. Siden reiseregningen skal innom Nettskolen med avd.leder for anvisning og rektor på Horten vgs for attestering, og økonomiavdelingen for å registrering av navn og personalia for utbetaling, så betyr det at reiseregningen må være oss i hende den 12. i en måned for utbetaling den 12. måneden etter.

Viktig å huske på i reiseregningen slik at den kan bli betalt:

  • Skriv tydelig (helst digitalt)
  • Husk personnummer og bankkontonummer
  • Ta tydelige bilder av kvitteringer

Reiseregning:
Her finner du reiseregningen.

Levering av reiseregning og kvitteringer:
Her leverer du reiseregningen og kvitteringene.

Elever som ønsker å slutte i fag

Elever som ønsker å slutte i faget sitt må ta kontakt med studiekoordinator på denne e-postadressen:

 annhelen.bakke@vtfk.no.

Klage på standpunktkarakter

Ønsker du klage på din standpunktkarakter fyller du ut skjemaet som du finner lenke til nedenfor:

 

Publisert: 08.09.2020 Oppdatert: 19.04.2024 kl.10:25