no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Høytidelig avslutning av felles prosjekt

4. Kåring av beste rapport. F.v. Cecilie Notø fra Fylkesmannen, Sivert Sundre Abrahamsen, Mina Klemmetsby Jensen og Alexandra Øhre Smith

Publisert:

05.06.2018

Oppdatert:

30.10.2022 kl.12:42

Onsdag 30. mai møtte alle 1. klassene hos Fylkesmannen i Vestfold til høytidelig avslutning av samarbeidsprosjektet de har hatt om plast.

Siden april har elevene jobbet med dette prosjektet. Oppdraget de fikk av Fylkesmannen og Færder nasjonalparkstyre var å kartlegge marin forsøpling i og ved Færder nasjonalpark, med hovedvekt på plast og mikroplast. Gjennom dette prosjektet ble plastforsøpling knyttet opp mot bærekraftig utvikling, som er et viktig mål i naturfag.

Ingen vanlig dag på stranda.

I oppstarten av prosjektet satte elevene seg inn i temaet før det praktiske arbeidet ute i felt skulle gjennomføres. 24 april ble alle klassene plassert på hver sin strand på Tjøme. Her ble dagen brukt til å rydde stranda og kartlegge plastforsøplingen. Det ble også analysert for mikroplast i sanden. Skjærgårdstjenesten stilte med båt slik at noen elever fikk bli med ut og ta vannprøver med den nyinnkjøpte mikroplasthåven.

Resultatene gjorde inntrykk.

I etterkant av feltdagen har det meste av tiden gått til bearbeiding og tolkning av resultatene, og til å få samlet dette i en sluttrapport. Denne ble overlevert til fylkesmann Per Arne Olsen på avslutningen. Der presenterte også flere av elevene hovedfunnene fra arbeidet. Det var ganske tydelig at de store mengdene plast som ble funnet, i hovedsak taufragmenter og uidentifiserbare plastbiter, hadde gjort et sterkt inntrykk på elevene. De var også overrasket over de store forekomstene av tilsynelatende plastpartikler fra vannprøvene.

F.v. Henrik Zakariassen (prosjektkordinator, Nøtterøy vgs) og oppdragsgiverne fra Fylkesmannen  Per Arne Olsen, Lene Berge og Cecilie Notø.

Fornøyd oppdragsgiver

Oppdragsgiverne var tydelig fornøyde innsatsen til elevene, og de var imponert over kvaliteten på det arbeidet som hadde blitt gjort. Rapporten skal nå leses nøye, og resultatene fra den vil kunne bli brukt i videre forvaltning av Færder nasjonalpark. Prosjektet fortsetter neste år, målet er å få til datainnsamling over flere år, noe man sårt trenger for å kunne si noe om utviklingen over tid.

Stort engasjement under quizen. F.v. Herman Bergsagel Malvåg, Lilja Sandven Lundevold og Marius Brekka Orten

Sivert Sundre Abrahamsen fra 1STC forteller her hvorfor overvåking av plastforsøpling er viktig

Isak Askjer fra 1STE overrakte sluttrapporten til fylkesmann Per Arne Olsen
 

Litt mer om selve prosjektet:

Plastprosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Nøtterøy videregående skole, Fylkesmannen i Vestfold og Færder nasjonalparkstyre. Besøkssenter våtmark Ilene har vært med som pedagogisk samarbeidspartner.

Plastprosjektet har vært et såkalt Lektor 2 prosjekt - hva innebærer det?

Lektor 2 ordningen er en nasjonal realfagssatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet.
Målet er stimulere elevenes motivasjon for realfag og dermed øke elevenes læringsutbytte.
Gjennom samarbeid med en ekstern partner fra arbeidslivet skal elevene oppleve nytteverdi av matematikk og realfagene.
Elevene får et oppdrag fra virksomheten – for å løse oppdraget må elevene anvende «pensum» i realfagene.

Les er om Lektor 2 ordningen her

Les artikkelen som Øyene skrev om prosjektet her.

Aktueltsak fra starten av prosjektet