no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Informasjon om tiltak og forhåndsregler i forbindelse med koronavirus

Denne siden oppdateres jevnlig, og vil gi deg den nyeste informasjonen vi på Nøtterøy vgs har vedrørende situasjonen rundt koronavirus og tiltak som blir gjort på skolen vår.
Foto: Getty Images

29.05.2020: Informasjon om slutten av skoleåret

I uke 23 kan endelig hele klasser sitte samlet igjen når elevene er på skolen. Vi ønsker at skoleåret skal avsluttes på en god måte og lærerne kommer fortsatt til å gjennomføre vurderingssituasjoner og fagsamtaler mest mulig som normalt. Plan over hva elevene skal gjøre legges på It’s Learning.

I uke 24 og 25 blir det bokinnleveringer og en enkel avrunding i klasserommet med kontaktlærer. Alt tar noe mer tid enn normalt pga smittevernhensyn.

Vestfold og Telemark fylkeskommune opprettholder beslutninger om å avlyse alle skoleavslutninger, vitnemål sendes i posten.

15.05.2020: Informasjon om uke 21 og 22

Åpningen har gått veldig bra. Det er tydelig at alle har lært seg smittevernreglene og har opplevd at det er trygt å være tilbake. Det er likevel noen som glemmer å holde en meters avstand fra hverandre. Det må vi passe på.

Oversikt over når klassene skal være på skolen i uke 21 og 22

10.05.2020: Åpning av skolen i uke 20.

Da ønsker jeg alle sammen velkommen tilbake til skolen. Det blir fortsatt hjemmeundervisning mandag 11. mai da det er noe planlegging som gjenstår. De første elevene kommer tirsdag 12. mai.

Vi har laget en plan slik at klassene rullerer på når de er på skolen. Det blir derfor en kombinasjon av timer på skolen og hjemmeundervisning de siste ukene av skoleåret. Når elevene er på skolen er de her hele dagen. Skolen har laget et informasjonsnotat til elevene om hva de må tenke på når de kommer tilbake til uka og hvilke dager de skal være her. Det er veldig viktig at alle har lest smitteveilederen slik at alle vet hvordan de skal opptre når de er her.

Jeg gleder meg til å møte alle igjen.

Mvh
Arild Nordahl Johnsen
Rektor

Informasjon om åpning uke 20

Smitteveilederen

07.05.2020: Gradvis åpning i uke 20

Nøtterøy videregående skole åpner skolen gradvis i uke 20. På grunn av smittevernreglene blir det en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemmeundervisning. Planer for hvert enkelt trinn kommer søndag kveld.

23.04.2020: Delvis åpning av skolen fra tirsdag 28. april

Alt er klart til å ta i mot de første yrkesfagselevene tirsdag 28. april. I første omgang er det bare elever på vg2 Helseservice som skal tilbake i uke 18, og de skal bare ha programfagene på skolen. Fellesfagene skal fortsatt undervises digitalt.

Skolen har forholdt seg til nasjonal veileder for smitteforebyggende tiltak og Vestfold og Telemarks regionale plan for de videregående skoler, slik at det er trygt å komme tilbake til NVS. Lærerne informerer elevene om alt det praktiske rundt åpningen neste uke.

Øvrige elever skal fortsette med hjemmeundervisning.

21.04.2020: Avlyser muntlig eksamen i videregående skole

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Les regjeringens pressemelding her

Her kan du følge med:

Folkehelseinstituttet informerer
Vestfold og Telemark fylkeskommune informerer
Færder kommune informerer
Regjeringen informerer

Smitteplakat 

07.04.2020: Yrkesfagelever vg2 og vg3 tilbake på skolen mandag 27. april.

Regjeringen orienterte tirsdag 7. april om at videregående skoler åpner for yrkesfagelever på VG2 og VG3 mandag 27. april. Det gjelder elever som skal ut i lære neste skoleår. På Nøtterøy gjelder det elever på Helse- og oppvekstfag; 2BUA, 2HES, 2HFA, 2HOS og 3APA. Skolen får informasjon om hvilke smittevernsregler som skal gjelde for undervisningen over påske.

Det er i dag usikkert når resten av skolens elever skal tilbake, og for øvrige elever på Helse- og oppvekstfag og Studiespesialisering fortsetter hjemmeundervisningen etter påske. Skolens nettside blir oppdatert så snart vi får ny informasjon fra helse- og skolemyndighetene.

Slik skal Norge gradvis gjenåpnes. NRK 07.04.2020

Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert. Regjeringen.no

Informasjon mars 2020

25.03.2020: Alle skriftlige eksamener for elever i videregående skole er avlyst

Mer utfyllende informasjon finner dere på Utdanningsdirektoratets nettsider. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.Når det gjelder muntlig eksamen skal det tas beslutning om det etter påske. Eksamen for privatister utredes videre.

24.03.2020: Skolen stengt til og med 13. april

Les informasjonen fra regjeringen her

Her kan du se statsministerens pressekonferanse

12.03.2020: Stenging av skolen

Vestfold og Telemark fylkeskommuner vil iverksette alternativer for opplæring på andre arenaer enn skole for å redusere mulighet for smitte. I praksis betyr det at elevene er hjemme fra fredag 13 mars, og at læringsaktiviteten i hovedsak gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy fra mandag 16.mars. Tiltaket har foreløpig en varighet frem til 26. mars. 

Fredag 13. mars benyttes til å forberede tiltaket gjennom planlegging og kompetanseheving for ansatte. Elevene gis fri fra opplæring fredag 13.mars.

Vi vil legge til rette for at opplæringen skal bli så god som situasjonen tillater. Skolene vil løpende få avklaringer om diverse praktiske utfordringer

For enkelte utsatte elevgrupper med behov for særskilt oppfølging, vil ordinær opplæring opprettholdes på skolene som vanlig.

Informasjon

  • Alle ansatte informeres umiddelbart.
  • Alle elever informeres umiddelbart.
  • Informasjon til foresatte gis på fylkeskommunens nettsider og på skolens nettside.

Opplæring av elever i bruk av Teams

Resten av skoledagen torsdag 12. mars benyttes til å sikre at elevenes datautstyr fungerer, og at de får koblet seg på Teams og andre relevante verktøy. Nøtterøy vgs driver opplæring ut i klassene torsdag 12.mars.

Elevtransport

Elevene reiser hjem til vanlig tid torsdag 12. mars.

Fraværsføring

Ansvarlig lærer fører fravær på vanlig måte etter elevers deltakelse på digitale plattformer. Ingen elever gis fravær fredag 13. mars
     

Vestfold og Telemark fylkeskommune informerer

Tønsberg Blad 12.03.2020

10.03.2020: Ingen nye personer med smitte. Normal drift.

Skolen gjennomførte i går ettermiddag et samarbeidsmøte med Færder kommune. Det er ikke konstatert nye personer med smitte. Det er flere elever i hjemmekarantene, men skolen driftes som normalt.

Det kommer mange spørsmål om hva vi gjør når noen er syke, eller satt i karantene i påvente av prøvesvar. Det er lokale helsemyndigheter som gjør alle medisinske vurderinger. De støtter seg på råd fra nasjonale helsemyndigheter. De kan pålegge følgende:

  • Hjemmekarante – ikke bekreftet smitte (ikke jobb og skole, unngå nærkontakt, ikke butikk, kollektivtransport …)​ – Andre medlemmer av husstanden opptrer som normalt​.
  • Isolasjon – pålegges av lege ved bekreftet smitte​ - Husstandsmedlemmer får hjemmekarantene ​

Elever som er i hjemmekarantene kontakter sine lærere for faglig oppfølging via digitale plattformer.

Helsesykepleier er tilgjengelig for elevene hele dagen.

Vurdering av stenging:

Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenges som følge av koronaviruset.  Slikt tiltak skjer i samråd med skoleeier. Skoleeiers ansvar er blant annet å gjennomføre risikoreduserende tiltak og å vurdere grenser for forsvarlig drift.

Vestfold og Telemark fylkeskommune forbereder nå noen mulige scenarioer for utvikling av smittesituasjonen og hvordan den påvirker opplæringen.

Kroppsøving og breddeidrett

Fagene kroppsøving og breddeidrett er normalt fag med tettere kontakt elever imellom. Alle kroppsøvingslærere gjennomfører risikodempende tiltak gjennom at de:

  1. opplyser alle elever særskilt om råd for forebygging av smitte
  2. gjennomfører en vurdering av planlagte aktiviteter i faget, og om det er mulig å erstatte disse med andre aktiviteter med lavere risiko for smitte.

 

Det er gjort en innskjerping på renhold og kontaktflater som dørhåndtak, pulter, servanter, pulter mm rengjøres ekstra godt. Såpedispensere og dispensere med desinfiserende midler etterses og etterfylles daglig.

Alle elever tar med bærbar PC hjem fra skolen hver dag.

Ta kontakt med rektor for spørsmål på epost arild.johnsen@vtfk.no

08.03.2020: Normal drift

Kommunelegen i Færder kommune har i beredskapsmøte søndag 8. mars opplyst at 24 personer har hjemmekarantene. Resultater fra prøver viser at det ikke er konstatert nye smittede. Skolen har normal drift. Fylkeskommunen og Færder kommune samarbeider tett om situasjonen, og gjennomfører felles beredskapsmøter i dagene fremover. Ved spørsmål vedrørende situasjonen, ta kontakt med smittevernlege i kommunen eller rektor.

06.03.2020: En elev smittet og i karantene

En elev ved Nøtterøy videregående skole testet i går kveld positivt på Koronavirus og vedkommende og dennes familie er i hjemmekarantene. Nøtterøy videregående skole følger rådene til Folkehelseinstituttet og tiltak er, og vil bli iverksatt. 

Informasjon om tiltak og forhåndsregler for å hindre smitte av koronavirus
      

04.03.2020: Unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Helsedirektoratet informerer. Informasjonsfilm
  

Informasjon februar 2020:   

29.02.2020: Utsetter reiser for elever og ansatte

Utsetter reiser for elever og ansatte

        

07.02.2020: Smitteforebygging

Gode vaner forebygger smitte

Publisert: 08.03.2020 Oppdatert: 30.10.2022 kl.12:42