no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rapport fra Elevtinget 2023

På Elevtinget ble det gjennomført en partilederdebatt der alle ungdomspartiene fikk lov til å si sine meninger som skolepolitikken til hele Elevtinget Foto: Tekst og bilder: Anna Thomassen

Av:

Nestleder Anna Thomassen

Publisert:

16.03.2023

Oppdatert:

21.03.2023 kl.10:13

Fra 6. til 10. mars deltok elevrådsleder Kristine Elise Slettom, og nestleder Anna Thomassen på Elevtinget. Les deres oppsummering av en innholdsrik uke som representanter for alle elevene på Nøtterøy vgs.

Hva er elevtinget?

Elevtinget er elevorganisasjonens årsmøte. Dette møtet er faktisk Norges nest lengste årsmøte. Under denne uken samles det representanter fra alle medlemsskoler i elevorganisasjonen. Nøtterøy videregående skole meldte seg inn i Elevorganisasjonen den 4. februar 2022, og i fjor deltok også leder og nestleder på Elevtinget.  

Før elevtinget fikk vi tilsendt både en 1. innkalling og en 2. innkalling med flere hundre sider vi skulle lese. Disse innkallingene inneholder alle dokumentene som skal debatteres, og blir sendt ut slik at alle deltagerne skal rekke å lese over dem. Alle deltagere har rett til å komme med endringsforslag til dokumentene som senere vil bli diskutert og votert for eller mot på ET.  
 
For at dere skal få litt mer innblikk i hva vi gjorde denne uken, har vi valgt å lage en liten oversikt.  

Mandag: 

Vi ankom hotellet mandag morgen sammen med mange av de andre deltagerne fra Vestfold og Telemark. Når vi kom fram registrerte vi oss og mottok delegat- og observatørskilt før vi gikk inn i møtesalen. Disse skiltene brukte vi til å tegne oss til alle debattene som foregikk gjennom uka, og under de ulike voteringene.  Ved å tegne seg til en av debattene betyr det at man ønsket å komme med en replikk eller et innlegg. Votering er et annet begrep som blir brukt hyppig under ET, dette betyr avstemning.  
 
Elevtinget er det største demokratiske møtet for elever (over 600 deltagere). Møtet har tydelige regler og formelle prosedyrer. Dette betyr at man blir ofte kastet rett inn i det. Møtet ble nemlig åpnet ved godkjenning av innkalling, valg av ordstyrere, referenter, protokollunderskrivere og godkjenning av dagsorden. 

Etter at møtet formelt var åpnet var det tid for årsberetninger. Dette betyr at ulike ledd av EO går gjennom hva de har gjort og oppnådd det siste året. Vi gikk blant annet gjennom sentralstyrets, landsstyrets, ODs, valgkomiteens og generalsekretærens sine beretninger.   
 
Etter beretningene gikk vi videre til møtets første debatt og avstemning. Denne omhandlet årets OD-prosjekt. På forhånd hadde vi gått gjennom de tre alternativene med alle tillitsvalgte på skolen, og vi hadde derfor avgjort hva vi skulle stemme. Elevene på skolen vår ønsket alternativet som heter «Barn ut av skuddlinjen i Columbia», og dette prosjektet endte opp med å vinne. Her kan du lese mer om årets prosjekt.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Det var over 600 deltagere på elevtinget

Resten av dagen gikk til introdusering av ulike saker som skulle debatteres senere i uken. Møtet ble avsluttet kl 21.00, men dagen endte allikevel ikke her. Det ble nemlig avholdt en forslagsworkshop for politisk måldokument, rett etter møteslutt. Denne saken er ofte omtalt som en av de viktigste sakene elevtinget behandler. 

Tirsdag: 

Møtene startet kl 09.00 hver dag, men alle dagene hadde ulikt program. Tirsdag startet med debatt og votering over vedtektene til elevorganisasjonen. Vedtekter beskriver reglene for både organisasjonens oppbygging og struktur. Vi debatterte over forhåndsinnsendte endringsforslag, der hvor alle hadde mulighet til å tegne seg til innlegg og replikk.   
 
Debatten om vedtekter var en av de lengre debattene, men denne dagen fikk vi mange avbrekk i form av hilsningstaler. Under debatten fikk vi nemlig besøk av 4 ulike eksterne. Den første taleren var Steffen Handal, leder av utdanningsforbundet. Den neste eksterne som ville hilse elevtinget var Audun Lysbakken, leder av SV, men han hadde dessverre ikke mulighet til å møte. Derimot kom nestlederen av SV i hans plass, Torgeir Knag Fylkesnes. Senere i debatten fikk vi besøk av tidligere statsminister Erna Solberg, og leder av Venstre, Guri Melby. 
 
Dagen fortsatte med innledning og debatt om forpliktelsene for elevtingets tillitsvalgte. Dagens nest siste debatt handlet om inntjeningssum til OD, og her ble det vedtatt å øke inntjeningssummen. OD-styret hadde innstilt å øke fjorårets sum, men elevene på ET hadde mange gode argumenter både for å øke, og for å senke minstesum den enkelte må tjene.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Det var flere 100 sider med saksdokumenter og mange forslag til endringer. Så det var viktig å skjønne hva forslagene innebærer slik at man var klare for debatt og votering

Dagens siste debatt omhandler det politiske måldokumentet. Denne debatten var den lengste på ET 2023. Dette dokumentet beskriver elevorganisasjonen sine politiske standpunkter. Dette var en lang, god og viktig debatt. Dette dokumentet er ekstremt viktig for oss elever fordi organisasjonen er partipolitisk uavhengig. Dette betyr at den ikke skal alliere seg med verken høyre- eller venstresiden av politikken i landet vårt. Organisasjonen er til for å jobbe med de sakene som engasjerer elevene, for å få til verdens beste skole, med de premissene vi elevene setter.  

Denne dagen fikk alle som ville mulighet til å tegne seg med inntil to innlegg. Dette endte med en at den anslåtte tiden for debatten ble over 12 timer. Dette viser  det enorme engasjementet som var samlet i ett rom. Det var mange ulike temaer, og nesten alle hadde noe de ville si. To timer av denne debatten ble avholdt på tirsdag kveld. Møtet ble avsluttet 21.00, men det ble avholdt en forslagsworkshop for politiske prioriteringer 21.15. Denne var Kristine med på å lede, og de kom med mange gode forslag til nye prioriteringer.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi fikk servert masse god mat i løpet av uken

Onsdag: 

Onsdagen var et av de kortere møtene vi hadde på elevtinget i år, men det var allikevel svært viktig. Denne dagen gikk nemlig til resten av debatten rundt politisk måldokument, og voteringen. Denne debatten endte med elevorganisasjonens nye mål innenfor skolepolitikken, noe som kan bli med på å endre fremtidens skolehverdag. Etter voteringen startet vi debatten om politiske prioriteringer. Her kom mange elver med gode forslag, men debatten var allikevel ikke ferdig ved møteslutt kl.18.00. 
 
Grunnen til at vi sluttet tidlig denne dagen var for å avholde den årlige banketten. På banketten fikk vi servert mye god mat, og alle elevene hadde pyntet seg. Banketten ble ledet av Maria Stavang som konferansier. Hun hadde mange humoristiske innlegg i løpet av kvelden, og det var mange taler fra blant annet sentralleddet. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Vestfold og Telemark deltagerne pyntet seg til banketten

 

Torsdag: 

Torsdag ble møtet åpnet med fortsettelsen av debatten rundt politiske prioriteringer. I løpet av denne debatten fikk vi besøk av kunnskapsminister Tonje Brenna, en av dagens viktigste politikere innen norsk skolepolitikk. Hun holdt en hilsningstale for oss. Etter talen fikk vi lov til å stille henne våre egne spørsmål. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Både tidligere statsminister Erna Solberg, og kunnskapsminister Tonje Brenna kom for å holde hilsningstaler

 

Dagen fortsatte med videreføringen av debatten rundt politiske prioriteringer. De politiske prioriteringene til EO er 3 hovedarenaer de fokuserer på i 3 år om gangen. Hvert år blir en av disse byttet ut på ET. I år ble det stemt fram en prioritering rundt fagarbeidere.  

Etter lunsj var det tid for ungdomspertilederdebatt. I denne debatten deltok mange av lederne og noen delegater fra Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, AUF, Senterungdommen, Grønn Ungdom, Krfu, Unge Venstre, Unge Høyre og Fpu. Dette var en fin debatt der elevene fikk mulighet til å høre hva de ulike partiene mente om den politikken som berører oss elever mest, nemlig skolepolitikken.  

Deretter fortsatte vi dagen med debatt og votering rundt EO sitt arbeidsprogram. Dette var en av de kortere debattene grunnet at vi valgte å sende flere av forslagene videre til behandling hos EO sitt landsstyre. Dagens siste debatt omhandlet medlemskontingent i EO. Her var det bare to forslag, og vi var allerede over møtetiden. Derfor valgte vi å gå direkte til votering. Det ble vedtatt at det skulle være en økning på 50 øre per elev, både på vgs og ungdomsskolen. Denne økningen ble hovedsakelig vedtatt på grunn av økningen vi har hatt i inflasjon i det siste. Møtet ble avsluttet kl 19.30, og vi koste oss med en kveld fri. 

Fredag: 

Fredag var vår siste dag på Elevtinget, og her gikk hele dagen til valg av nytt sentralledd for EO. Under dette valget stiller mennesker som er villige til å vie ett år av sitt liv til organisasjonen til ulike stillinger i sentralleddet. Dette er dermed et valg som er veldig viktig og emosjonelt for mange. Det ble valgt leder, nestleder, sentralstyremedlemmer, styret for OD, kontrollkomiteen, valgkomiteen og revisor. 

Elevtinget er et av de viktigste møtene vi som elever har. Det er nemlig det talerøret vi elever har som blir lyttet mest til. I løpet av dette møtet har det blitt vedtatt mye god politikk, og denne politikken vil forhåpentligvis være med på å endre norsk skole til den versjonen som er best for elevene. 

Vi er elever, og vi vet best!